Australië

Handelsinformatie Australië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Australië en over de Australische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Infographic handel Australië - Nederland

Handelscijfers Nederland - Australië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Australië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en Investeringscijfers Nederland - Australië (pdf) (januari 2018), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.
 

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Australische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Australië

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Australië.

Taal

In Australië is de handelstaal Engels (Brits). Het Australisch Engels kent verschillen ten opzichte van andere soorten Engels.

Zakelijke bijeenkomsten

Ondanks dat Australiërs informeel kunnen overkomen in hun manier van zakendoen, respecteert men een gepaste dresscode tijdens zakelijke bijeenkomsten. Tijdens zakelijke ontmoetingen is het gebruikelijk om visitekaartjes uit te wisselen.

Communicatie

Australiërs noemen elkaar doorgaans bij de voornaam. Als buitenstaander kunt u in eerste instantie beter 'mr.' of 'mrs.' aanhouden als aanspreektitel. Een ontmoeting begint en eindigt met handen schudden.

Hiërarchie

De Australische manier van zakendoen kan omschreven worden als los en informeel. Australiërs staan graag op gelijke voet met hun zakenpartner. Dit geldt ook binnen een bedrijf: van managers wordt verwacht dat ze alle medewerkers met hetzelfde respect behandelen. Men gaat ervan uit dat iedereen in een organisatie een belangrijke rol speelt ongeacht functie, titel of leeftijd.

Eten en drinken

Zakenlunches en diners vinden meestal plaats in informele sfeer. Het is heel gebruikelijk dat u een uitnodiging krijgt voor een drankje in een bar na werktijd.  Deze informele afspraken doen de zakenrelatie dikwijls goed. Ook is het heel gewoon om een zakenrelatie thuis te ontvangen, bijvoorbeeld voor een barbecue.

Relatiegeschenken

Het geven van cadeaus is niet gebruikelijk in de Australische zakencultuur, al komt het weleens voor tijdens bepaalde feestdagen. Wel is het goed om iets mee te brengen als u thuis bij een zakenrelatie wordt uitgenodigd. Neem dan een geschenk in de vorm van bonbons of een fles wijn mee.

Zakelijke gebruiken

De Australische zakenmentaliteit is vergelijkbaar met die in West-Europa. Toch zijn er verschillen waar u rekening mee moet houden. Zo kan de besluitvorming langzaam zijn, omdat het gebruikelijk is dat het management de werknemers raadpleegt bij belangrijke beslissingen. Probeer beslissingen dan ook niet te versnellen, geduld wordt zeker gewaardeerd.

Exportregels Australië

Gaat u goederen exporteren naar Australië? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportdocumenten

De exportdocumenten verschillen per land en per product. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85. De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). In de Market Access Database vindt u informatie over documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database. HS-code niet gevonden? U vindt de HS-code ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Invoertarieven

De invoertarieven verschillen per land.

In de Market Access Database vindt u een overzicht van het douanetarief en van andere heffingen. Kies de optie Tariffs en selecteer daarna het exportland en de HS-code.Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database. HS-code niet gevonden? U vindt de HS-code ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of via de BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Australië kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen.
Zo kunnen er invoerbeperkingen zijn voor bepaalde producten.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Volgens de 'Australian Border Force (ABF)' is de agent, dealer of importeur in Australië verantwoordelijk voor het in orde brengen van het noodzakelijke papierwerk en de naleving van de Australische wet- en regelgeving, met betrekking tot goederen die Australië binnen komen.

NBSO

Nederlandse Ambassade Canberra
Economische afdeling
120 Empire Circuit
YARRALUMLA ACT 2600
can-ez@minbuza.nl

Nederlands Consulaat-Generaal te Sydney (NSW)
Economische afdeling
Level 23, Tower 2
101 Grafton Street (cnr Grosvenor Street
BONDI JUNCTION NSW 2022
syd-ez@minbuza.nl