Azerbeidzjan

Handelsinformatie Azerbeidzjan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Azerbeidzjan en over de Azerbeidzjaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Handelscijfers Nederland - Azerbeidzjan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Azerbeidzjan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Lees ook het Overzicht van de bilaterale handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en Azerbeidzjan.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Azerbeidzjaanse economie

De economische groei in Azerbeidzjan komt vooral door de grote en groeiende export van olie en gas. Maar ook sectoren als de bouw, het bankwezen en onroerend goed laten mooie groeicijfers zien. Azerbeidzjan investeert in de diversificatie van de economie om op de lange termijn minder afhankelijk te zijn van de export van grondstoffen.

Er zijn verschillende factoren die de economie remmen. Zo is het land sterk afhankelijk van het niveau van de olieprijzen en is het langslepende conflict met Armenië over de regio Nagorno Karabach een risicofactor.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Azerbeidzjan

Azerbeidzjan is overwegend islamitisch. Zakendoen vergt tijd in Azerbeidzjan, een afspraak maken met een ambtenaar kan even duren. Het verkeer in de hoofdstad Bakoe is druk en het wegennet is niet goed ontwikkeld.

Taal

Azerbeidzjaans is de officiële taal. Deze taal is nauw verwant aan het Turks, Qashqai en Turkmeens.

Zakelijke bijeenkomsten

Azerbeidzjaanse zakenlui zijn niet altijd stipt op tijd. Dit wordt wel verwacht van de mogelijke zakenpartner. Wordt u verwelkomd door een groep, geef dan iedereen een hand. De meeste gesprekken beginnen informeel. Het is gebruikelijk te informeren naar de gezinssituatie van de zakenpartner en naar het land zelf. Vermijd gevoelige en politieke onderwerpen.

Communicatie

Bij de eerste ontmoeting wordt de gesprekspartner aangesproken met zijn/haar voornaam. Dit wordt gevolgd door mallim (meneer) of ha-noem (mevrouw). Een stevige handdruk bij mannen is normaal en bij vrouwen een hoofdknik. Begroet eerst de oudste persoon of de hoogste in rang.

Hiërarchie

Bedrijven hebben een hiërarchische structuur. Beslissingen worden genomen aan de top.

Eten en drinken

Er wordt veel geroosterd vlees gegeten, gecombineerd met verse kruiden en salades. De Azerbeidzjaanse keuken heeft invloeden uit Turkije en Centraal-Azië. Bekende gerechten zijn stoofpot met schapenvlees en traditionele piti van kikkererwten en lamsvet. Verder wordt er veel kebab gegeten en thee gedronken.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn niet noodzakelijk. Een diner of een rondrit door de stad zijn een beter idee om een relatie op te bouwen. Krijgt u een geschenk, neem dit dan niet direct aan maar weiger eerst twee keer en maak het niet direct open.

Zakelijke gebruiken

Zakendoen is gebaseerd op vertrouwen in Azerbeidzjan. Een persoonlijke band opbouwen is essentieel en dit kost tijd. Azerbeidzjanen zijn goede onderhandelaars. Zorg ervoor dat in uw zakenvoorstel duidelijk naar voren komt dat er voor beide partijen voordeel en winst te behalen is.

Exportregels Azerbeidzjan

Gaat u goederen exporteren naar Azerbeidzjan? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie
 • exportdocumenten
 • tijdelijke invoer
 • vergunningen
 • invoerverboden
 • normen en standaarden
 • eventuele pre-shipment-inspecties
 • invoertarieven

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Azerbeidzjan is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

De importeur moet voor diverse producten bewijzen dat hij voldoet aan de zogenaamde Azerbaijani Standard (AZS), via een Certificate of Conformity. De Market Access Database heeft hier meer informatie over (onder het kopje ‘Norms and Standards’).

Agentenwetgeving

Het is in Azerbeidzjan niet gemakkelijk om een geschikte agent of importeur te vinden. Gespecialiseerde bureaus of een adviseur van RVO.nl kunnen u hierbij helpen.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Azerbeidzjan is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet. Informatie over tijdelijke invoer vindt u in de douanewetgeving van Azerbeidzjan.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest