Bangladesh

Handelsinformatie Bangladesh

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Bangladesh en over de economie van Bangladesh kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC), de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) en de Netherlands Bangladesh Business Platforms (NBBP).

Handelscijfers Nederland - Bangladesh

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Bangladesh in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Bangladesh, maart 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Bangladesh-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Bengaalse im- en export, economische ontwikkelingen en Bengaalse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Bangladesh.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Economie van Bangladesh

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Bangladesh

Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen is nodig om succesvol zaken te doen in Bangladesh. Hierbij een aantal tips.

Aanspreekvormen

 • Gebruik de aanspreektitel van uw Bangladeshi gesprekspartners zoals dokter, minister, mister of miss gevolgd door de achternaam.
 • Het achtervoegsel –ji achter een naam drukt respect uit. Bijvoorbeeld Hafiz-ji of Bishwas-ji. Het achtervoegsel is onzijdig en kunt u voor zowel mannen als vrouwen gebruiken.
 • Wanneer u uw gesprekspartner aanspreekt, hou er dan rekening mee dat trots en eigenwaarde belangrijk zijn in de cultuur van Bangladesh.   

Omgangsvormen

 • Behandel ouderen en degenen met een hogere positie respectvol en met voorrang. De omgangsvormen zijn strikt en formeel.
 • Handen schudden is in de zakelijke omgang gebruikelijk. Mannen geven vrouwen geen hand, behalve als zij eerst haar hand uitsteekt. Anders volstaat een lichte buiging van het hoofd.
 • Een persoonlijke band opbouwen met uw zakenpartner is belangrijk. Neem daarom de tijd om u voor te stellen.
 • Informeer naar de gezondheid en het persoonlijke leven van uw zakenpartner.

Relatiegeschenken

 • Bij de eerste ontmoeting zijn relatiegeschenken niet gebruikelijk, een geschenk met het logo van uw organisatie of bedrijf is echter altijd welkom.
 • In het sociale leven is het geven van cadeaus gebruikelijk. 

Dresscode

 • Mannen dragen een pantalon en een overhemd met korte of lange mouw.
 • Bij formele gelegenheden, zoals het bezoeken van een overheidsofficial of een congres, wordt een jasje met stropdas gedragen.
 • Vrouwen kleden zich veelal business casual, met een lange rok of broek en een ruimvallend overhemd.
 • Draag geen korte broeken of rokken boven de knieën bij formele gelegenheden. 

Besprekingen

 • Communicatie is formeel en volgt een hiërarchische structuur.
 • De persoon met de hoogste positie binnen het bedrijf leidt meestal de vergaderingen. Hij/zij stelt de agenda samen en bepaalt de inhoud en het tempo van de vergadering.
 • Bijeenkomsten beginnen gewoonlijk met een vriendelijk gesprek. Dit kan gaan over persoonlijke zaken zoals uw gezondheid en familie. Probeer dit niet te haasten, een persoonlijke band is essentieel bij het zakendoen in Bangladesh.
 • Het is belangrijk om eerst een persoonlijke relatie op te bouwen met uw zakenpartner. Er kunnen enkele ontmoetingen overheen gaan voor een Bangladeshi zich voldoende op zijn of haar gemak voelt om de onderhandelingen naar een volgend niveau te tillen.
 • Een Bangladeshi zal zijn sentimenten op zodanige wijze uiten dat tussen de regels staat wat hij eigenlijk bedoelt. Bangladeshi zeggen bijvoorbeeld niet graag nee. Ze gebruiken liever uitdrukkingen als "misschien", "dat wordt moeilijk" of "we gaan het proberen".

Exportregels Bangladesh

Gaat u goederen exporteren naar Bangladesh? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee. Zorg ook voor de juiste contracten.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Geen aparte wet- of regelgeving voor agenten

Bangladesh heeft geen aparte wet- of regelgeving voor agenten.

Nederlandse bedrijven kunnen een Bangladeshi firma of individu aanwijzen als agent of distributeur. Het kan om exclusieve of niet-exclusieve vertegenwoordiging gaan. U kunt een lokale agent machtigen om namens uw bedrijf te bieden op de overheidsaanbestedingen. De agent is ook bevoegd om orders te plaatsen en bedrijven te ondersteunen.

Het is in Bangladesh niet eenvoudig om een geschikte agent of importeur te vinden. Agenten zijn niet georganiseerd en er is geen overzicht van actieve agenten. Gespecialiseerde bureaus of een adviseur van internationaal ondernemen kunnen u helpen om een geschikte agent te vinden.

Invoerrechten en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Bangladesh kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. Zo kunnen er invoerbeperkingen zijn voor bepaalde producten.