België

Handelsinformatie België

Voor informatie over de handel tussen Nederland en België en over de economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Infographic handel België - Nederland

Handelscijfers Nederland - België

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met België in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Lees ook het Overzicht van de bilaterale handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en België.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Belgische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in België

België is dichtbij, maar de manier van zakendoen is zelfs in Vlaanderen fundamenteel anders.

België is echt buitenland. Belgen zijn terughoudender dan Nederlanders en het opbouwen van een goede zakenrelatie kost tijd. Er is persoonlijk contact voor nodig. Vertrouwen is de basis om tot zaken te komen.

Taal

Hou rekening met de taalverschillen binnen de 3 gewesten in België en wees daarop voorbereid. De voertaal van Vlaanderen is Nederlands, maar wel met enkele specifieke uitdrukkingen en terminologie. In Wallonië en een groot deel van Brussel spreekt men voornamelijk Frans. Een deel van het oosten van België spreekt Duits.

Zakelijke bijeenkomsten

Toon bescheidenheid en gereserveerdheid. Belgen vinden Nederlanders vaak te direct. Weet wie bij onderhandelingen uw gesprekspartner is. Degene met wie u spreekt, hoeft niet degene te zijn die de beslissingen neemt. Verwacht niet dat Belgen op het einde van het gesprek de knoop doorhakken.

Communicatie

Belgen zijn specialisten in het sluiten van compromissen. Dat kan een nadeel zijn, omdat een Belg niet onmiddellijk zegt wat hij denkt. Trek dus niet te snel conclusies uit een gesprek.

Ervaringen van Nederlandse ondernemers

In de brochure 'Het gaat hier net even anders' vindt u ervaringen en inspirerende verhalen van Nederlandse ondernemers die succesvol zakendoen in België. De brochure is uitgegeven door de Nederlandse ambassade in Brussel.

NBSO

België ambassade
Economische afdeling
Contactgegevens
T: 00 32 2 679 17 26
E: bru-ea@minbuza.nl