Benin

Handelsinformatie Benin

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Benin en over de Beninse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers Nederland - Benin

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Benin in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Benin (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.
 

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Beninse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Benin

Wilt u zakendoen in Benin? Lees dan de onderstaande tips.

 • Schud elkaars hand bij formele gelegenheden.
 • Kom op tijd op uw afspraak.
 • Draag een pak naar een formele afspraak.
 • Religieuze overtuigingen spelen een grote rol in de Beninse samenleving. Respecteer deze. Ongeveer 35% van de bevolking is christen (voornamelijk rooms-katholiek) en 35% traditioneel animistisch. Van de rest is de meerderheid moslim.
 • De officiële taal in Benin is Frans. Echter, veel etnische groepen hebben hun eigen taal. Zo wordt in het noorden Bariba en Fulani en in het zuiden Fon en Yoruba gesproken. In sommige delen van Benin begrijpt de bevolking ook Engels.
 • Via e-mails communiceren is gebruikelijk, maar telefonisch in contact blijven met je zakenpartner is de norm.

Exportregels Benin

Gaat u goederen exporteren naar Benin? Hou dan rekening met invoerprocedures en stuur de juiste documenten mee.

Invoerdocumenten

De Wereldbank geeft een overzicht van benodigde invoerdocumenten voor Benin.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Pre-shipment inspectie

Pre-shipment inspectie (PSI) is in Benin vereist voor invoer van goederen. Bureau Veritas (BIVAC BV) voert deze uit in de haven waar de goederen worden geladen. BIVAC eist een vervoersdocument, eindfactuur en paklijst voor alle invoer naar Benin. Andere specifieke documenten zoals een kwaliteitscertificaat en certificaat van niet-radioactiviteit kunt u bij BIVAC aanvragen.

Vrijstelling van pre-shipment inspectie

De volgende goederen zijn vrijgesteld van de pre-shipment inspectie:

 • edelstenen en edele metalen;
 • kunstvoorwerpen;
 • explosieven en pyrotechnische producten;
 • wapens en munitie;
 • levende dieren;
 • oude metalen;
 • huidige kranten en tijdschriften;
 • gebruikte huishoudelijke en persoonlijke bezittingen (ook persoonlijk voertuigen, mits de verplaatsing is goedgekeurd door een bevoegde autoriteit in de vorige verblijfplaats);
 • commerciële monsters;
 • schenkingen door buitenlandse regeringen of internationale organisaties aan de Staat, scholen en bibliotheken, religieuze missies, funderingen, liefdadigheidsinstellingen en erkende humanitaire organisaties;
 • giften en levering aan diplomatieke en consulaire missies of de organisaties van de Verenigde Naties die deze voor hun eigen behoeften importeren;
 • bederfelijk voedsel en consumptiegoederen vervoerd bij de omgevingstemperatuur, gekoeld of bevroren;
 • opgenomen en ontwikkelde films voor publieke doeleinden (35mm);
 • natuurlijke of kunstmatige planten of snijbloemen;
 • geneesmiddelen en farmaceutische producten;
 • gebruikte banden;
 • goederen vrijgesteld van belastingen en heffingen.