Bhutan

Handelsinformatie Bhutan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Bhutan en over de Bhutaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Handelscijfers Nederland - Bhutan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Bhutan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Bhutaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Bhutan

Wilt u zakendoen in Bhutan? Lees dan de onderstaande tips.

  • Zorg dat u op de hoogte bent van lokale gebruiken. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.
  • Sta bij vergaderingen op wanneer een ouder persoon de kamer binnenkomt. Na de vergadering wacht u tot de hoofdgast opstaat.
  • Presentjes zijn een belangrijk onderdeel van de Bhutaanse cultuur. Open nooit een cadeau in het openbaar. Bhutanezen kunnen een cadeau 3 keer weigeren voordat ze het aannemen. Zij verwachten dit ook van u.
  • U wacht met eten tot iedereen aan tafel is geserveerd. Wanneer u iemand uitnodigt voor een etentje, wacht u tot de gast begint met eten.

Exportregels Bhutan

Gaat u goederen exporteren naar Bhutan? Hou dan rekening met invoerrechten en de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. In de Exporttoolkit vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract. Zo is het bijvoorbeeld handig op te nemen welk recht er geldt en welke rechter bevoegd is te oordelen. Per land zijn er namelijk grote verschillen. Voor de precieze inhoud kunt u het beste een jurist inschakelen.

Invoerrechten en documenten

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. Deze verschillen per land en per product. Bekijk het overzicht van benodigde documenten voor Bhutan. Bij Customs Tariff vindt u informatie over invoertarieven en –procedures.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Bhutan is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming 'tijdelijke invoer' aangeven. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs vindt u op de website van Fenex.