Bolivia

Handelsinformatie Bolivia

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Bolivia en over de economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Bolivia

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Bolivia in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Boliviaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Bolivia

Wilt u zakendoen in Bolivia? Lees dan de onderstaande tips.

  • Het schudden van de hand is de meest gebruikelijke begroeting. Direct oogcontact is belangrijk.
  • Bolivianen zijn over het algemeen formeel tijdens zakelijke gesprekken.
  • Zakelijke gesprekken voert u in het Spaans.
  • Begroet uw zakenpartner met de juiste begroeting. Neem indien nodig een tolk mee naar uw zakelijke bespreking.
  • Het geven van een geschenk wordt op prijs gesteld. Als uw zakenpartner u thuis uitnodigt, neemt dan bloemen, drank of bonbons mee. Geef geen gele of paarse bloemen aan de gastvrouw.

Exportregels Bolivia

Gaat u goederen exporteren naar Bolivia? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.