Bulgarije

Handelsinformatie Bulgarije

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Bulgarije en over de Bulgaarse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Bulgarije

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Bulgarije in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Bulgaarse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Bulgarije

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Bulgarije.

Taal

De kennis van de Engelse taal is over het algemeen goed, vooral onder jonge Bulgaren. Vraag voor de zekerheid na of er een tolk nodig is bij een zakelijke ontmoeting.

Zakelijke bijeenkomsten

Bulgaren waarderen het als u niet meteen ter zake komt. Steek tijd in het opbouwen van een persoonlijke relatie. Zelden wordt er na de eerste ontmoetingen een overeenkomst gesloten. Het is gebruikelijk om visitekaartjes uit te wisselen.

Communicatie

Hoofdbewegingen voor 'ja' en 'nee' zijn tegengesteld aan de Nederlandse, maar er zijn ook Bulgaren die de westerse hoofdbewegingen gebruiken. Vraag daarom om een letterlijke bevestiging of ontkenning.
Persoonlijk contact werkt beter dan contact via e-mail of telefoon. Mocht dit niet mogelijk zijn bel dan uw zakenrelatie.

Hiërarchie

Besteed aandacht aan de titel en de positie van uw zakenpartner. Status is belangrijk in Bulgarije.

Relatiegeschenken

Het aanbieden van kleine relatiegeschenken of attenties is zeer gebruikelijk. Een boeket bloemen of een souvenir uit Nederland wordt op prijs gesteld.

Zakelijke gebruiken

Gebruik een eerste gesprek voor kennismaking en sluit af met een diner. Bezoek het land regelmatig.