Burkina Faso

Handelsinformatie Burkina Faso

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Burkina Faso en over de Burkinese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers Nederland - Burkina Faso

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Burkina Faso in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Burkinese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Burkina Faso

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Burkina Faso.

Algemeen 

  • Oudere mensen hebben in Burkina Faso meer aanzien dan jongere. Het is dan ook handig om oudere teamleden in te zetten, bijvoorbeeld bij onderhandelingen.
  • Omgangsvormen zijn formeel. Spreek Burkinezen aan op hun zakelijke titels, totdat u een goed zakelijk contact heeft opgebouwd.

Vergaderingen

  • Kom op tijd, al moet u daardoor even wachten op de anderen.
  • De organisator van de vergadering opent normaal gesproken de vergadering. Is er een persoon aanwezig met een hogere rang, dan opent die de vergadering.
  • Burkinezen waarderen small talk. Informeren naar hoe het gaat met de gezondheid en de familie kan geen kwaad.

Onderhandelingen

Onderhandelingen vormen meestal geen probleem. Aangezien de top de besluiten neemt, kunnen die wel eens op zich laten wachten.

Visitekaartjes

Gebruik bij het overhandigen of ontvangen van een kaartje uw rechterhand. Er bestaat verder geen protocol voor het uitwisselen van visitekaartjes.

Exportregels Burkina Faso

Gaat u goederen exporteren naar Burkina Faso? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Invoerrechten en documenten

Informatie over invoertarieven en –procedures vindt u bij de douane van Burkina Faso. Op de website van de Wereldbank vindt u een overzicht van de benodigde documenten voor Burkina Faso.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Tijdelijke invoer

Burkina Faso is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet).

De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming tijdelijke invoer aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Op de website van Fenex vindt u expediteurs.