Burundi

Handelsinformatie Burundi

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Burundi en over de Burundese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Burundi

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Burundi in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Burundi-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Burundese im- en export, economische ontwikkelingen en Burundese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Burundi.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Burundese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Burundi

Wilt u zakendoen in Burundi? Lees dan de onderstaande tips.

  • Informeer u over de situatie in Burundi en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Zowel mannen als vrouwen gaan formeel gekleed tijdens een zakelijke afspraak.
  • Persoonlijk contact is belangrijk voor een succesvolle zakelijke relatie.
  • Mannen schudden de hand bij een begroeting. Sommige vrouwen doen dit niet. Het is daarom beter te wachten tot de vrouw hiertoe het initiatief neemt.
  • De officële talen in Burundi zijn Frans en Kirundi. Engels en Swahili worden ook geproken.