Cambodja

Handelsinformatie Cambodja

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Cambodja en over de Cambodjaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Lees het factsheet 'Doing Business in Cambodia' van de Nederlandse ambassade in Bangkok.

Handelscijfers Nederland - Cambodja

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Cambodja in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Cambodjaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Cambodja

Wilt u zakendoen in Cambodja? Lees dan de onderstaande tips.

Begroeting

  • De traditionele begroeting in Cambodja bestaat uit een buiging en het tegen elkaar plaatsen van de handpalmen. Deze begroeting heet een 'Sompeah'. In een zakelijke omgeving is een westerse begroeting, handdruk, geaccepteerd.
  • Mannen worden in Cambodja aangesproken met 'Lok' en vrouwen met 'Lok Srey', gevolgd door de voornaam of voor- en achternaam.
  • Het uitwisselen van visitekaartjes gebeurt na de eerste kennismaking. Laat, indien mogelijk, één kant van uw kaart vertalen in het Khmer. Ga respectvol om met het visitekaartje.

Onderhandelingstechnieken

  • Cambodja is een hiërarchische maatschappij, beslissingen worden genomen door de oudste of meest ervaren gesprekspartner. Houd hier rekening mee wanneer u onderhandelt en bij zakelijke besprekingen.
  • Tijdens een bespreking met een Cambodjaanse delegatie wordt u eerst voorgesteld aan de persoon met de belangrijkste positie. De persoon uit uw delegatie met de belangrijkste positie dient vervolgens deze persoon als eerste te begroeten.
  • Gezichtsverlies is een van de ergste dingen die een Cambodjaan kan overkomen. Probeer daarom te allen tijden gezichtsverlies van uw gesprekspartner te voorkomen. Spreek hem of haar bijvoorbeeld nooit publiekelijk tegen.
  • Investeer in een goede, persoonlijke relatie met uw potentiele handelspartners. Informeer naar gezondheid en familie en toon interesse in uw zakenpartner’s privéleven. Vertrouwen speelt een belangrijke rol in zowel het zakelijke als het sociale leven van Cambodjanen.
  • In het zakelijk verkeer zijn Cambodjanen punctueel. Wees op tijd, want te laat komen kan als beledigend voor de gesprekspartner worden ervaren.

Kleding

  • De dresscode voor heren is zakelijk, maar een jasje of stropdas zijn niet altijd nodig. Voor dames is een rok of jurk tot op de enkel gebruikelijk. Een lange broek met bijpassend jasje kan ook. Probeer strakzittende of te korte kleding te vermijden.

Exportregels Cambodja

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. Deze verschillen per land en per product.

U vindt de benodigde documenten voor Cambodja op de website van de Wereldbank.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Invoertarieven

Informatie over invoertarieven en –procedures vindt u bij de General Department of Customs and Excise of Cambodia.