Canada

Handelsinformatie Canada

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Canada en over de Canadese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Canada

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Canada in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Canada (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.
 

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Canadese economie

De Canadese economie is zeer sterk verbonden met de Amerikaanse. Het aantal inwoners is echter aanzienlijk kleiner in vergelijking met de Verenigde Staten (VS). Ondanks dat het land enorm groot is, wonen de meeste mensen in een strook van 200 kilometer langs de grens van de VS. Canada is een economisch divers land. Het is lid van de NAFTA, de OECD en de G8 groep van rijkste industrielanden plus Rusland.

Informatiebronnen

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

CETA is een handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie. IN CETA staan afspraken over de handel in goederen en diensten. Ook staan er afspraken in over investeringen. Doel is om de handel met Canada makkelijker en goedkoper te maken, bijvoorbeeld door eenvoudiger douaneprocedures en het ontbreken van handelsdiscriminatie. Het akkoord gaat ook over (onder meer) overheidsaanbestedingen, voedselveiligheid en intellectueel eigendom. Bekijk meer informatie over CETA.

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Canada

De rol die Canada speelde tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog vormt de basis van een goede verstandhouding met Nederland.

Canadezen zijn belangstellende, beleefde en open handelspartners. Diverse bezoeken aan Canada komt de relatie met een potentiele zakenpartner daarom alleen maar ten goede.

Taal

Canada is een tweetalig land waar Engels en Frans de officiële talen zijn.

Zakelijke bijeenkomsten

Gebruik de goede relatie tussen Canada en Nederland. Scheer Amerika en Canada niet over één kam en lees u goed in. Canadezen, net zoals Nederlanders, zijn punctueel wees daarom op tijd bij uw afspraak. Wees niet te direct, dit komt over als drammerig. Praat niet over mislukkingen in presentaties. Wees proactief.

Communicatie

Wees niet te direct in uw communicatie, dit kan overkomen als drammerig en onsympathiek. Small talk over ijshockey doet het altijd goed en breekt het ijs. Canadezen zijn trots op hun land en gewoonten. Het is aanbevolen om Frans te spreken in Quebec maar mocht u dat niet kunnen is het vrij gemakkelijk om terug te vallen op het Engels.

Hiërarchie

Er is weinig hiërarchie bij het opbouwen van persoonlijke en zakelijke relaties. Vertrouwen is onmisbaar in de Canadese zakenwereld.

Eten en drinken

Canadezen eten voornamelijk vlees, aardappelen en groente. ‘Poutine’, de beroemde Maple Syrup en pompoen worden beschouwd als traditionele gerechten in Canada. Iedere streek kent zijn eigen gerecht. Canadezen drinken graag een lokaal geproduceerd biertje of een wijntje. De verkoop van alcoholistische dranken is gebonden aan regels. De dranken mogen alleen in winkels van de regering worden verkocht.

Relatiegeschenken

Het geven van geschenken is geen gewoonte. Maar met Kerstmis en bij het afsluiten van een contract wordt dit zeer gewaardeerd.

Zakelijke gebruiken

Afspraken dienen minimaal drie weken van te voren te worden gepland.  De Canadezen zijn meer gericht op de korte termijn, dan op de lange termijn. In Canada wil men snel resultaat zien. In de winter is het normaal om de natte schoenen of laarzen in de garderobe achter te laten en een tweede paar droge schoenen bij u te hebben. Maak een goede website in het Engels en Frans voor de markt in Quebec.


 

Innovatie Attaché Netwerk Canada

Innovatie in Canada is voor een groot deel gericht op de natuurlijke bronnen in het land, zoals waterkracht en biobrandstoffen. Daarnaast staat het wetenschappelijk onderzoek aan kennisinstituten en universiteiten op hoog niveau.

De IA-vestigingen Boston, Washington en San Francisco in de VS volgen de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in Canada.

Publicaties

NBSO

Canada ambassade
Economische afdeling
350 Albert Street | Suite 2020
Ottawa, ON K1R 1A4
Telefoon: (+1) 613 237 5031
ott-ea@minbuza.nl

Toronto ambassade
Economische afdeling
1 Dundas Street West | Suite 2106
Toronto, Ontario M5G 1Z3
Telefoon: (+1) 416 598 2534
E-mail: tor-ea@minbuza.nl

Vancouver ambassade
Economische afdeling
Suite 883 Three Bentall Centre
PO Box 49068
595 Burrard Street
Vancouver, BC V7X 1C4
Telefoon: (+1) 604 684 6448
E-mail: van-ez@minbuza.nl