Chili

Handelsinformatie Chili

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Chili en over de Chileense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Chili

De Nederlandse export naar Chili bestaat vooral uit machines, transportmiddelen, chemicaliën, voedingsmiddelen, bloembollen en planten. Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van Chili in Europa dankzij haar rol als Europees distributiecentrum.

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Chili in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Chili (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Chileense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Chili

De Chilenen zijn hiërarchisch ingesteld en gereserveerd. De Chileen is correct en hecht daar grote waarde aan. Uiterlijke schijn (apariencia) is belangrijk evenals familie en de thuissituatie.

Taal

Spaans is de officiële taal. In het zuiden spreken een aantal mensen Duits door de aanwezigheid van Duitse kolonies. De kennis van het Engels is beperkt en ligt gevoelig. De Chileen weet dit goed te verbergen. Neem bij  een zakelijke bespreking een tolk mee als u geen Spaans spreekt.

Zakelijke bijeenkomsten

Wees zelf punctueel bij een formele bespreking. Het is niet vreemd als een Chileense zakenpartner te laat komt. Lever geen kritiek op het te laat komen van uw partner. Neem de tijd voor het opbouwen van persoonlijke relaties. Familie, vriendschap en bedrijfsachtergrond is belangrijk.

Communicatie

Chilenen hebben twee familienamen. De eerste is die van de vader, de tweede van de moeder. Door iemand aan te spreken met 'Don', gevolgd door de voornaam, toont u respect. Voor vrouwen gebruikt men in de regel 'señora' gevolgd door de achternaam.

Hiërarchie

Beslissingen worden genomen op het hoogste niveau. Zet met de belangrijkste werknemers in het bedrijf de strategie uit. Daarna is er overleg met de uitvoerders. Wetten en regels worden gerespecteerd. Hierdoor is er weinig corruptie maar meer bureaucratie. Als u de juiste (lokale) contacten heeft kan dit helpen bij het verminderen van bureaucratie. Een goede relatie opbouwen met de assistent van een beslissingsbevoegde kan helpen bij het in contact komen met deze persoon.

Eten en drinken

In Chili wordt laat gegeten.  Lunch tussen 13.00 – 15.00 uur en diner tussen 20.00 – 22.00 uur. Langdurende lunches en theepauzes zijn normaal. Dankzij de Duitse immigranten zijn mayonaise, bier en yoghurt geïntroduceerd. Wijn is de nationale drank. Het is niet ongebruikelijk om wijn te drinken bij een zakelijke lunch maar laat het initiatief uitgaan van uw zakenpartner.

Relatiegeschenken

In Chili is het gebruikelijk een relatiegeschenk direct uit de pakken. Kleine geschenken worden in een vroeg stadium uitgewisseld. De duurdere relatiegeschenken volgen als u een goede relatie heeft opgebouwd.

Zakelijke gebruiken

Correcte en formele kleding is aan te raden. Chilenen zijn in de regel 'sociale' zakenpartners en doen hun uiterste best om het u naar de zin te maken. Met 'small talk' een gesprek beginnen is niet ongebruikelijk en wordt gewaardeerd.

Exportregels Chili

Gaat u goederen exporteren naar Chili? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

  • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet;
  • incoterms®;
  • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Chili is lid van de International Organization for Standardization (ISO). Chili streeft naar naleving van internationale normen onder de richtlijnen van de Commissie technische handelsbelemmeringen van het WHO. Het Instituto Nacional de Normalizacion (INN) is de instantie voor de ontwikkeling van standaarden.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

NBSO

Chili Santiago ambassade
Economische afdeling
Telefoonnummer: +56 2 2756 9220
E-mail: stg-ea@minbuza.nl