Colombia

Handelsinformatie Colombia

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Colombia en over de Colombiaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO.

Handelscijfers Nederland - Colombia

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Colombia in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Colombia (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Colombiaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Colombia

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Wilt u zakendoen in Colombia? Lees dan de onderstaande tips.

Aanspreekvormen

Bij zakelijke bijeenkomsten spreekt men elkaar aan met 'señor' of 'señora'. Mensen met een hogere of academische opleiding spreekt u aan met doctor of doctora. Als u het gesprek in het Spaans voert, gebruikt u de beleefde Usted-vorm. Neem visitekaartjes in het Spaans mee, net zoals promotiemateriaal en een prijslijst van de producten die u aanbiedt.

Colombianen zijn niet altijd even punctueel. Als zakenpartners van elkaar verwachten dat een afspraak ook echt op het afgesproken tijdstip plaatsvindt, gebruiken ze de term 'hora inglesa', 'alemana' of 'holandesa'.

Gesprekken voeren

Colombianen zijn prettige gesprekspartners en praten graag over familie, voetbal, muziek en cultuur. Begin zelf liever niet over onderwerpen als drugsproblematiek en de binnenlandse veiligheidssituatie.

Omdat het niveau van het gesproken Engels uiteen loopt, is het zeker een voordeel als u de Spaans spreekt. U legt er gemakkelijker nieuwe contacten mee en u maakt zo een goede indruk. Ook zijn offertes, brochures en contracten vaak Spaanstalig.

Kleding

Zoals het klimaat in Colombia per regio verschilt, verschillen ook de kledingsvoorschriften. In Bogotá en de berggebieden kleedt men zich formeler dan in de tropische gebieden zoals Medellín en Cartagena. Daar is de kledingstijl wat losser. U kunt beter te formeel, dan te informeel gekleed gaan.

Zakelijke afspraken maken

Zakelijke afspraken vinden meestal buitenshuis plaats. Vaak tijdens een werkontbijt, -lunch of diner. Ook cocktails en recepties zijn goede gelegenheden voor het leggen van contacten en om zaken te bespreken. Als uw gesprekspartner u een kopje koffie aanbiedt, vergeet hier dan niet een complimentje over te maken. Colombianen zijn erg trots op hun uitstekende koffie.

Colombiaanse handelsorganisaties, overheid en private organisaties houden jaarlijks een groot aantal conferenties en seminars. Dit zijn uitstekende gelegenheden om Colombiaanse zakenpartners te ontmoeten.