Cuba

Handelsinformatie Cuba

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Mexico en over de Mexicaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Cuba

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Cuba in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Cuba

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Cuba-Nederland (pdf)' vindt u informatie over onder meer Cubaanse in- en export, economische ontwikkelingen en Cubaanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Cuba.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Cubaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Exportregels Cuba

Gaat u goederen exporteren naar Cuba? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

De exportdocumenten verschillen per land en per product.

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

De juiste documenten en tarieven vindt u met de hulp van de goederencode (HS-code). In de Market Access Database vindt u informatie over documenten, procedures en formaliteiten bij export, kiest u de optie Procedures and formalities. Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product. Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

  • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
  • exportdocumenten;
  • tijdelijke invoer;
  • vergunningen;
  • invoerverboden;
  • normen en standaarden;
  • eventuele pre-shipment-inspecties;
  • invoertarieven.

Belangrijk voor Cuba is ook dat u zich verdiept in de eisen die er zijn voor buitenlandse handel in dat land. De Cámara de Comercio de la República de Cuba biedt hiervoor de nodige informatie.

Normen en kwaliteit

Cuba is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

De organisatie verantwoordelijk voor de normen en standaarden is de Officina Nacional de Normalización de Cuba (ONN). Het systeem van nationale standaarden van Cuba streeft naar naleving van internationaal erkende normen en technische voorschriften. Importeurs van producten die onder de Cubaanse normen en normen vallen, dienen een door de ONN afgegeven vergunning voor te leggen aan de douaneautoriteiten.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Cuba is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Vrijhandelszones

Ook al is Cuba een communistisch land, er is ook een vrijhandelszone. De Mariel haven en container terminal (ten westen van Havana) is bijvoorbeeld recentelijk opgezet als vrijhandelszone.