Denemarken

Handelsinformatie Denemarken

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Denemarken en over de Deense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Infographic handel Denemarken - Nederland

Handelscijfers Nederland - Denemarken

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Denemarken in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Denemarken, maart 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Denemarken-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Deense im- en export, economische ontwikkelingen en Deense handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Denemarken.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Deense economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Denemarken

De Denen zijn een tolerant volk en kennen weinig taboes. Ze hebben een vorm van droge humor en ironie staat hoog in het vaandel. Kritische toespelingen op de Deense cultuur en de Koninklijke familie worden niet gewaardeerd van buitenlanders. Verder is het EU-beleid een gevoelig onderwerp.

Taal

De meeste Denen spreken goed Engels. Zakelijke besprekingen kunnen uiteraard in het Deens of in het Engels worden gevoerd en in het zuidelijke gedeelte van het land (Sønderjylland) ook in het Duits. Denen zijn geneigd directe taal te gebruiken. Er wordt bijna altijd gebruik gemaakt van het persoonlijke voornaamwoord 'du' ('je') in plaats van 'de' ('u'). Ook gaat men heel snel over van achternaam naar voornaam. Het gebruik van initialen is niet raadzaam.

Zakelijke bijeenkomsten

Deense zakenlui stellen het op prijs dat men meteen ter zake komt. Verder is het belangrijk dat de aanprijzing van het product/dienst niet wordt overdreven. Al van jongs af aan leren de Denen kritisch te zijn en overdreven aanprijzing zal alleen tot wantrouwen leiden. In Denemarken is de overtuiging: 'Je moet niet denken dat je beter bent dan anderen' en 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens zakelijke gesprekken en maaltijden wordt absoluut niet gewaardeerd.

Communicatie

De Deense samenleving is open en makkelijk toegankelijk. Tijdens een gesprek wordt stilte door de Deen niet als ongewenst of onplezierig ervaren. Het wordt juist gezien als een goed moment om even de gedachten te kunnen ordenen. Academische en adellijke titels worden niet gebruikt in e-mails, brieven of op visitekaartjes.

Hiërarchie

Denemarken kent een platte organisatiestructuur waarbij medewerkers zelfstandig werken. Het is hierdoor niet goed te zien wie de baas of manager is. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. Uiteindelijk neemt de manager de beslissing maar niet zonder eerst de mening van de medewerkers te hebben gehoord. In Denemarken maakt het gebruik van een titel geen indruk, in het ergste geval wordt het gezien als opscheppen.

Eten en drinken

Denen worden de Bourgondiërs van Scandinavië genoemd. Ondanks de grote interesse voor lekker eten, vinden veel Denen dat ze te weinig tijd hebben om het iedere dag zelf eten klaar te maken. De markt voor convenience food is daarom groeiend, net zoals de vraag naar gluten- en lactosevrije producten. Enkele typisch Deense gerechten zijn 'flæskesteg' (varkensvlees met zwoerd), 'gravad laks' (rauw gemarineerde zalm) en 'smørrebrød' (belegde sneetjes roggebrood).

Relatiegeschenken

Het is niet gebruikelijk om geschenken mee te nemen en zeker geen dure geschenken.

Zakelijke gebruiken

Denen houden ervan om hun programma minstens een maand op voorhand vast te leggen. Afspraken op de laatste minuut worden niet gewaardeerd. Probeer te vermijden afspraken te maken op een vrijdagnamiddag. Als u een Deense partner vindt, zal hij over het algemeen heel trouw zijn, zolang alle afspraken onderling worden nageleefd. De Deense markt is klein, waardoor het vaak niet rendabel is om voor eenzelfde product met verschillende partners te werken.

NBSO

Denemarken Kopenhagen ambassade
Economische afdeling
Søren Lester
Senior beleidsmedewerker
Telefoon: +45 33 70 72 36
E-mail: soren.lester@minbuza.nl