Djibouti

Handelsinformatie Djibouti

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Djibouti en over de Djiboutiaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Djibouti

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Djibouti in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Djiboutiaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Djibouti

Wilt u zakendoen in Djibouti? Lees dan de onderstaande tips.

  • Zorg dat u op de hoogte bent van lokale gebruiken. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.
  • De talen Frans en Arabisch zijn de belangrijkste talen in Djibouti.
  • Houd rekening met de kantoortijden van 6.30 tot 13.30 uur.
  • Zakelijke afspraken vinden vaak plaats in hotels of restaurants.
  • Formele kleding is gebruikelijk.

Meer informatie

Exportregels Djibouti

Gaat u goederen exporteren naar Djibouti? Hou dan rekening met de regels voor tijdelijk invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Documenten

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. U vindt de benodigde documenten voor Djibouti op de website van de Wereldbank.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Tijdelijke invoer

Djibouti is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming tijdelijke invoer aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Op de website van Fenex vindt u een overzicht van expediteurs.