Egypte

Handelsinformatie Egypte

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Egypte en over de Egyptische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Egypte

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Egypte in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Egyptische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Egypte

Wilt u zakendoen in Egypte? Lees dan de onderstaande tips.

Persoonlijk contact is onmisbaar voor het zakendoen in Egypte. Bezoek het land regelmatig. Doet u alleen zaken via telefoon, fax of e-mail dan wekt dit irritatie op. Er is een aantal bezoeken nodig om de persoonlijke band op te bouwen. Meestal komt u bij dergelijke bezoeken in tijdnood; hanteer een flexibele planning. Maak voor u vertrekt een afspraak voor een volgend gesprek.

Afspraken

Het verkeer in Caïro is een chaos. Parkeerplaatsen zijn bijna niet te vinden. Iets te laat komen neemt de Egptenaar u dan ook niet kwalijk. Geef bij binnenkomst een hand. Begin bij degene achter het grootste bureau en eindig met de jongste aanwezige. Doe bij het weggaan hetzelfde. Veel Egyptenaren spreken Engels of Frans, maar stellen het op prijs als u wat woorden Arabisch spreekt.

Besprekingen zijn strikt zakelijk. Wissel wel aan het begin van het gesprek wat algemeenheden uit.

Er wordt nauwelijks gedelegeerd. U doet bijna altijd zaken met de hoogste man in een organisatie.  Gesprekken verlopen regelmatig in een voor ons onrustige sfeer, bijvoorbeeld door binnenkomende telefoontjes. U drinkt meestal thee tijdens besprekingen.

Vermijd de Nederlandse directheid. Begin ook niet over gevoelige zaken als religie en binnenlandse politiek.

Namen

Egyptenaren lijken gemakkelijk en informeel in de omgang. Wel zijn ze gevoelig voor titels. Gebruik deze titels dan ook in uw gesprek. De meeste Egyptenaren hebben drie namen, bijvoorbeeld Mohamed Amin Mostafa. Noem bij voorkeur de laatste naam (Mr. Mostafa).

Visitekaartjes

Gebruik visitekaartjes met twee zijden. Gebruik aan de ene kant Engelse en aan de andere kant Arabische tekst. Schrijf uw voornaam voluit .

Relatiegeschenken

Geeft relatiegeschenken met het logo van uw bedrijf of die typerend zijn voor Nederland. De Egyptische zakenwereld geeft elkaar relatief dure en mooie relatiegeschenken

Kleding

De zakelijke kleding bestaat uit een pak en das. Vrouwen doen er goed aan hun schouders en knieën te bedekken. In de grote steden dragen mensen relatief modernere kleding dan op het platteland.

Roken/alcohol

Is uw gesprekspartner moslim, bied dan geen varkensvlees en alcoholische dranken aan. Wees terughoudend met eten, drinken en roken in zijn bijzijn tijdens de ramadan.

NBSO

Egypte Cairo ambassade
Economische afdeling
Tel: +20227395500
kai-ea@minbuza.nl