Eritrea

Handelsinformatie Eritrea

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Eritrea en over de Eritrese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Eritrea

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Eritrea in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Eritrese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Eritrea

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Eritrea.

Taal

  • Er zijn drie officiële talen in Eritrea: Tigrigna, Arabisch en Engels.
  • Soms spreken de wat oudere lokale zakenmensen ook nog wel eens Italiaans.

Vergaderingen

  • Kom gewoon op tijd, al betekent dit dat u even zal moeten wachten op de andere deelnemers.
  • Het is gebruikelijk om voor de start van de vergadering beleefdheidsvragen te stellen als 'Hoe gaat het?
  • Besluiten worden vaak top-down genomen.

Bureaucratie

Zakendoen in Eritrea is zeer bureaucratisch en daarmee tijdrovend en omslachtig. Voor ieder document is een stempel vereist. De bureaucratie komt deels doordat Eritrea zich nog aan de digitale wereld moet aanpassen. Het gebrek aan faciliteiten, apparatuur, middelen en mankracht is een extra remmende factor.

Voorschotten

Vraag bij een zakendeal alvast een voorschot voor het leveren van werk. Door de bureaucratie kan het lang duren voordat u het totale bedrag binnen heeft. Dit heeft overigens niets te maken met onwil of oneerlijkheid van de Eritreeërs, wel met het inefficiënte systeem en het tekort aan buitenlandse valuta.

Reisadvies

Lees het actuele reisadvies voor Eritrea van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Exportregels Eritrea

Gaat u goederen exporteren naar Eritrea? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Documenten

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. Deze verschillen per land en per product. Op de website van de Wereldbank vindt u de benodigde documenten voor Eritrea.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Tijdelijke invoer

De importeur moet bij de invoeraangifte de bestemming tijdelijke invoer aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs is te vinden op de website van Fenex.

Eritrea is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet).