Estland

Handelsinformatie Estland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Estland en over de Estse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Estland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Estland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Estland, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Estland-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Estse im- en export, economische ontwikkelingen en Estse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Estland.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Estse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Estland

Esten zijn vaak gereserveerd richting mensen die ze niet goed kennen. Zodra men elkaar beter kent, ontstaat er een lossere en meer informele sfeer.

Taal

In het zakenleven wordt meestal Engels gesproken. Een deel van de vooral oudere ondernemers spreekt naast Estisch alleen Russisch. Veel ondernemers spreken ook Duits en Fins.

Zakelijke bijeenkomsten

Esten willen direct ter zake komen en volgen de agenda van het overleg. Beginnen met een informeel praatje is niet nodig. Een bijeenkomst begint meestal met een welkomstwoord van de oudste aanwezige. In dit geval is een reactie van de oudste aanwezige in uw gezelschap gewenst.

Voor de oudere generatie Esten maken lunches en diners onderdeel uit van het aftasten en elkaar leren kennen. Jongeren doen graag zaken tijdens een lunch, terwijl het diner een sociale aangelegenheid is.

Communicatie

De communicatiestijl kan koud en onvriendelijke overkomen, maar dat is niet zo bedoeld. Esten spreken vaak op zachte toon en communiceren liever niet op een directe manier. Zij willen hiermee voorkomen de ander te kwetsen in lastige situaties. Bijvoorbeeld bij het afwijzen van een zakenvoorstel.

Oogcontact is erg belangrijk bij het zakendoen. Esten laten in besprekingen geen tot weinig emoties zien, maar observeren tegelijkertijd wel goed uw gezichtsuitdrukkingen.

Hiërarchie

Besluitvorming vindt plaats op hoog niveau. Zonder de besluitnemer krijgt een zakenbijeenkomst meer het karakter van een uitwisseling van ideeën. Na afloop wordt uw voorstel dan aan het management gepresenteerd.

Aanspreken gebeurt met Mr. (härra), Mrs. (proua) of Miss (preili) gevolgd door de achternaam. Overschakelen op voornamen gebeurt op initiatief van uw zakenpartner.

Eten en drinken

Het diner is lichter dan de lunch. De Estse keuken kent invloeden uit Duitsland en de Scandinavische landen. Maaltijden met varken of wild zijn populair. Verivorst (bloedworst) is een bekend Ests gerecht, net als hartige pannenkoeken.

Relatiegeschenken

Kleine relatiegeschenken en cadeautjes uit het buitenland worden op prijs gesteld, evenals uitnodigingen voor lunches en diners.

Zakelijke gebruiken

Esten houden van een duidelijke en doelgerichte werkwijze. Zorg voor een zakelijke toon in uw presentaties. Gebruik ook geen verkooppraat, houd het feitelijk en niet te uitbundig. Vermijd het stellen van open vragen, u krijgt een beter resultaat als u heldere en gerichte vragen stelt.

NBSO

Estland Tallinn ambassade
Economische afdeling
Mari Stamberg
Senior Trade and Investment Promotion Office
Tel: +372 680 55 21
E-mail: tal-ea@minbuza.nl