Ethiopië

Handelsinformatie Ethiopië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Ethiopië en over de Ethiopische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Ethiopië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Ethiopië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Ethiopië (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Ethiopische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Memorandum of Understanding

Nederland heeft een intense economische band met Ethiopië. Op 5 november 2015 bekrachtigden Nederland en Ethiopië deze band met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (pdf). Hierin staan ontwikkelingssamenwerking én handel centraal.

Do's en Dont's in Ethiopië

Wilt u zakendoen in Ethiopië? Lees dan deze tips.

Zakencultuur

 • Hou regelmatig contact met uw klanten. Bezoek hen persoonlijk en toon regelmatig uw belangstelling.
 • Probeer geen contract af te sluiten per e-mail. Dat werkt niet.
 • Zorg voor een betrouwbare lokale partner, ingevoerd in het zakendoen en met goede contacten.
 • Besef dat zakendoen in Ethiopië een zaak van een lange adem is. Bureaucratie en gebrekkige infrastructuur maken zakendoen in Afrika één groot avontuur.
 • Bedenk voor elke mogelijke afwijking een alternatief en bouw voldoende flexibiliteit en reserve in.

Culturele verschillen

 • Besef dat de Nederlandse manier van vragen als erg direct wordt ervaren door Ethiopiërs. Zij geven niet toe dat ze iets niet weten en durven geen nee te zeggen. Ook durven zij geen beslissing te nemen als de baas niet aanwezig is.
 • Wees voorzichtig wanneer u een Ethiopiër op fouten aanspreekt. Push ook niet te veel.
 • Bedenk dat Ethiopiërs met dingen beginnen, maar ze niet altijd afmaken. Zij zijn meer gericht op het resultaat op korte dan op lange termijn.

Taal

Ethiopiërs stellen het op prijs als buitenlanders een paar woorden Amharisch proberen te spreken. Het Engels is de tweede officiële taal. Italiaans en Frans worden soms ook gebruikt bij zakendoen.

Aanspreektitel

Spreek een Ethiopiër aan met ato (mijnheer), woizero (mevrouw) of soizerit (mejuffrouw), gevolgd door de eerste van de twee achternamen. Bij een schriftelijke aanhef volgt hierna ook de tweede achternaam. Dit is de naam van de vader.

Visitekaartjes

Geef visitekaartjes uitsluitend met behulp van de rechterhand of met beide handen.

Kleding

Zakenlieden kleden zich in pak. Voor vrouwen geldt eveneens correcte, zakelijke kleding (gedekt). Sommige Ethiopische vrouwen dragen een traditionele jurk. Moslimvrouwen bedekken steeds vaker hun hoofd en gezicht gedeeltelijk met een sluier.

Eten en drinken

In Addis Ababa gaat productpromotie vaak gepaard met een cocktailparty. Hou daarbij rekening met de vele vastendagen waar de orthodoxe Ethiopiër zich aan moet houden. Hij consumeert dan geen vlees of zuivel. Vaste vastendagen zijn woensdag en vrijdag en de veertig dagen voor Ethiopisch Pasen.

Exportregels Ethiopië

Gaat u goederen exporteren naar Ethiopië? Hou dan rekening met exportregels en stuur de juiste documenten mee.

Invoervergunning

Alle importeurs moeten zich registreren en een invoervergunning aanvragen bij het Ministry of Trade and Industry.

Invoerrestricties

Sommige producten mag u alleen onder bepaalde voorwaarden invoeren in Ethiopië, zoals medicijnen, cosmetica, agrarische producten en levende dieren of dierlijke producten. Op de website van de Wereldbank (Overview of Import Procedures) staat bij welke instanties u deze producten moet registreren. Die instanties kunnen u vertellen welke specifieke invoereisen er gelden voor deze producten en welke documenten u nodig heeft.

Invoerverboden

Voor onderstaande producten geldt een invoerverbod vanwege veiligheids- en gezondheidsrisico's:

 • honingbijen of gerelateerde insectenstammen;
 • genetische en levende gemanipuleerde organismen;
 • choorfluorkoolwaterstoffen;
 • bepaalde planten en gerelateerde producten (bijvoorbeeld compost, verpakkingsmateriaal van plantaardige oorsprong, pesticiden, levende plantplagen zoals slakken, bepaalde onkruidsoorten);
 • gebruikte banden.

Preshipmentinspectie

Exportzendingen zijn niet inspectieplichtig in Nederland. De Ethiopische overheid controleert zelf de zendingen bij binnenkomst in het land.

Documenten

De benodigde documenten voor Ethiopië vindt u op de website van de Wereldbank. In het document Ethiopië zijn bepaalde benodigde documenten verder toegelicht.

Internationale overeenkomsten

Ethiopië is lid van een aantal organisaties en medetekenaar van een aantal conventies:

 • African Union (AU)
 • Commom Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
 • International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Convention)
 • World Customs Organization (WCO)
 • World Trade Organization (WTO) - observer status