Filipijnen

Handelsinformatie Filipijnen

De Filipijnse economie is in de afgelopen jaren stabiel gegroeid. Sinds 2012 groeit de economie gemiddeld met meer dan 5%. Door de hoge binnenlandse consumptie, lage afhankelijkheid van export en een groot financieel inkomend kapitaal van de miljoenen overzeese Filipijnse werkers, is de Filipijnse economie stabiel.

De strategische locatie van de Filipijnen in de ASEAN regio, die een toegangspoort vormt voor een markt van 500 miljoen mensen, maakt het land zeer interessant. De aanwezigheid van de Asian Development Bank (ADB) in Manilla bieden daarnaast vele mogelijkheden tot investeringskansen.

Handelscijfers Nederland - Filipijnen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met de Filipijnen in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Filipijnse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Exportregels Filipijnen

Gaat u goederen exporteren naar de Filipijnen? Hou dan rekening met invoerrechten en de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Invoerstatus

De invoerstatus van ieder goed (hetzij verboden, gereglementeerd of vrij in te voeren) kunt u controleren bij het:

Het Department of Agriculture (DA) kan nagaan wat de invoerstatus van landbouwproducten is en kan aangeven of een 'Minimum Access Volum Import Certificate' vereist is, zoals bijvoorbeeld bij de invoer van varkens en kippen.

Tijdelijke invoer

Het is mogelijk om goederen tijdelijk in te voeren in de Filipijnen. U kunt hiervoor geen ATA-carnet gebruiken. De goederen moeten binnen 6 maanden na import het land weer hebben verlaten. U mag de volgende goederen tijdelijk invoeren in de Filipijnen:

  • tentoonstellingsmateriaal;
  • muziekinstrumenten en theaterattributen;
  • machines en materieel die nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden;
  • goederen die een reparatie of bewerking moeten ondergaan;
  • handelsmonsters en reclamemateriaal zonder of met een geringe handelswaarde.

U moet een borgsom betalen ter hoogte van anderhalf maal de verschuldigde invoerrechten. Ook moet u een verklaring afgeven waaruit blijkt dat u de goederen binnen 6 maanden weer zult uitvoeren. Verlenging van deze periode met nog eens 6 maanden is in sommige gevallen mogelijk. Na wederuitvoer krijgt u de betaalde borgsom terug.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar de Filipijnen kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in de Filipijnen.

Contracten

Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Ieder land stelt eisen waar een contract aan moet voldoen. Lees meer over de contractwetgeving van de Filipijnen.

Producteisen

De Filipijnen hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. Bekijk meer informatie over producteisen.