Finland

Handelsinformatie Finland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Finland en over de Finse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Finland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Finland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Lees ook het Overzicht van de bilaterale handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en Finland.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Finse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Finland

Nederlanders en Finnen spreken over het algemeen snel 'dezelfde taal'. Toch zijn er cultureel en sociaal bepaalde verschillen waar u in de omgang rekening mee moet houden.

Finnen zijn over het algemeen vriendelijk en bescheiden. Maar ook gereserveerd en weinig spraakzaam. In Finland heeft iedereen dezelfde rechten. Ze werken hard, maar weten een goede balans te vinden tussen werk en privé.

Taal

De landstalen zijn Fins en Zweeds. Bij zakelijke contacten is Engels over het algemeen de voertaal.

Zakelijke bijeenkomsten

Finnen zijn punctueel en gaan ervan uit dat een bespreking precies op tijd begint, dit geldt ook voor levertijden. Annuleringen of wijzigingen in het tijdschema moet u gelijk doorgeven. Ook bij privéafspraken komen Finnen altijd op tijd. Zakelijke gesprekken hebben de voorkeur en Finnen bereiden gesprekken goed voor. Er is geen behoefte aan 'smalltalk' of persoonlijke gesprekken. Finnen willen snel ter zake komen. Ze hechten veel belang aan mondelinge afspraken en verwachten dat men zich daaraan houdt. Een brief sturen na een meeting is niet gebruikelijk, een mail wel. Herhaal hierin wat er is afgesproken.

Communicatie

De communicatiestijl van de Finnen vindt zijn basis in stilte, luisteren, bescheidenheid en feitelijkheid. Finnen gebruiken weinig lichaamstaal. Sterker nog, te veel lichaamsbewegingen duiden volgens hen op onrust en onzekerheid. Zij geloven heilig in op feiten gebaseerde mededelingen. Ze zijn direct en gebruiken geen verzachtende woorden als 'wellicht' en 'misschien'. Begroetingen gaan gepaard met een handdruk zowel bij het begin als het eind van een bespreking of ontmoeting.

Hiërarchie

Omdat gelijkwaardigheid belangrijk is in Finland is de hiërarchie minimaal. De manager heeft echter wel het laatste woord. Hij overlegt met zijn collega’s, maar ook als niet iedereen het ermee eens is, zal hij doen wat hem het beste lijkt.

Eten en drinken

De Finse keuken is beïnvloed door de Russische en de Scandinavische keuken. In Finland 'dekt de natuur de tafel'. Denk aan bessen, paddenstoelen, wild (rendier, eland, sneeuwhoen), verse kreeft, garnalen en vis. Visspecialiteiten zijn: 'graavi kirjolohi' (gemarineerde regenboogforel), 'graavi lohi' (gemarineerde zalm) en het regionale 'kalakukko' (vis en spek in roggebrood, uit de stad Kuopio). De Finnen zijn stevige drinkers. Uiteraard bier maar ook 'Koskenkorva (Viini)', een uit tarwe gedestilleerde wodka.

Relatiegeschenken

Geef bescheiden relatiegeschenken wanneer deze worden aangeboden.

Zakelijke gebruiken

Wees goed voorbereid bij onderhandelingen. Finnen zijn serieus, hard en efficiënt.Experts krijgen leidinggevende functies, deze mensen zijn bekend met de technische details van hun product. Bij een diner is het aan te raden te wachten tot de gastheer u een plaats aanbiedt. Start niet met de maaltijd (evenmin met het aperitief) voor de gastheer is begonnen. Finnen zijn gastvrij en mogelijk wordt u bij uw Finse relatie thuis of in zijn weekendhuis uitgenodigd. Dat gebeurt meestal nadat u elkaar beter heeft leren kennen. Bij een eerste bezoek is het gebruikelijk bloemen voor de gastvrouw mee te nemen. Tijdens zakelijke aangelegenheden drinkt men meestal water, soms ook een glas bier of wijn.

NBSO

Finland Helsinki ambassade
Economische afdeling
Tel. +358 (0)9 228 920
Email: hel-ea@minbuza.nl