Gambia

Handelsinformatie Gambia

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Gambia en over de Gambiaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers Nederland - Gambia

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Gambia in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Gambiaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Gambia

Wilt u zakendoen in Gambia? Lees dan de onderstaande tips.

Communicatie

  • De gebruikelijke aanspreekvormen bij zakelijke ontmoetingen zijn Mr/Mrs/Madam.
  • Tijdens een begroeting doet een Gambiaan eerst aan 'small talk'. Bespreek dan nog geen onderhandelingszaken, maar bewaar die voor latere vergaderingen.
  • Trek ongeveer een half uur uit voor een informeel gesprek. Een Gambiaan vindt het respectloos wanneer u die overslaat.
  • Gebruik uw rechterhand bij het aannemen of geven van een visitekaartje.
  • Gambianen hebben een vrij indirecte communicatiestijl. Een Gambiaan zal niet op een directe manier een gunst vragen. Wees daarop voorbereid tijdens onderhandelingen.

Vergaderingen

  • Vergaderingen starten pas als iedereen aanwezig is. Wie het eerst en op tijd arriveert, moet soms wel een uur wachten voor iedereen er is.
  • Bij binnenkomst begroet u eerst degene met de hoogste rang.
  • Vergaderingen duren soms wel 8 uur. Iedereen wil wel iets melden over de agendaonderwerpen.
  • Een vergadering eindigt vaak met een Islamitisch gebed.