Georgië

Handelsinformatie Georgië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Georgië en over de Georgische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Georgië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Georgië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Lees ook het Overzicht van de bilaterale handels- en investeringsrelatie tussen Nederland en Georgië (pdf).

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Georgische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Georgië

Wilt u zakendoen in Georgië? Lees dan onderstaande tips.

 • Bij de kennismaking met uw zakenpartner schudt u de hand terwijl u 'gamarjoba' (hallo) zegt.
 • De meeste personen willen aangesproken worden met hun titel, gevolgd door de achternaam.
 • Aan het begin van een vergadering is het gebruikelijk u voor te stellen. De oudste persoon in de groep begint eerst, maar vrouwen worden ook vaak als eerste voorgesteld.
 • Uw zakenpartner verwacht dat u vertelt over uw achtergrond, ervaring en doel van uw bezoek. U kunt dit ook van tevoren toesturen naar uw gesprekspartners.
 • Neem bloemen of geïmporteerde zoetwaren mee als u uitgenodigd wordt voor een diner thuis bij uw zakenpartner. Geef een oneven aantal bloemen. Een even aantal bloemen wordt tijdens de begrafenis gegeven. Een presentje voor de kinderen wordt op prijs gesteld.

Exportregels Georgië

Gaat u goederen exporteren naar Georgië? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find product code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • Producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie
 • Exportdocumenten
 • Tijdelijke invoer
 • Vergunningen
 • Invoerverboden
 • Normen en standaarden
 • Eventuele pre-shipment-inspecties
 • Invoertarieven

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Georgië is lid van de International Standards Organization (ISO). In het land is de organisatie Georgian National Agency for Standards and Metrology (GEOSTM) verantwoordelijk voor alles rondom standaardisatie en metrologie.

In Georgië worden verschillende standaarden gebruikt. Ondernemers kunnen een officiële brief sturen naar GEOSTM om hun standaard te laten registreren als Georgische standaard. Deze wordt eerst beoordeeld door een technisch comité. Na goedkeuring wordt de nieuwe standaard opgenomen in het nationale standaardenregister. Als een onderneming een voor het register nieuwe standaard registreert, kan het nodig zijn om bij het opstellen van de brief de standaard te laten vertalen.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Georgië is geen ondertekenaar van de ATA-conventie. U kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Meer informatie over tijdelijke invoer vindt u:

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest