Griekenland

Handelsinformatie Griekenland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Griekenland en over de Griekse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Griekenland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Griekenland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Griekse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Griekenland

Grieken zijn nationalistisch ingesteld en praten graag over politiek. Als buitenlander doet u er goed aan dit te vermijden. Uit als buitenstaander ook geen kritiek op de Griekse cultuur en gewoontes.

Taal

Grieks (Dimotiki) is de nationale taal. Toch geld Engels als de eerste handelstaal. Afhankelijk van achtergrond, opleiding en werkervaring wordt er ook een derde taal gesproken, waaronder Duits, Frans, Italiaans, Turks of Russisch.

Zakelijke bijeenkomsten

Grieken gaan voor persoonlijke relaties, zij geven de voorkeur aan face-to-face contact in plaats van e-mail of telefoon. Volgens de Grieken komt dit de samenwerking te goede. Vragen naar persoonlijke zaken zoals familie is normaal. Dit doen zij om een indruk te krijgen van de zakenpartner. Wat tijd betreft zijn Grieken flexibel. Het is handig om voor een vergaderagenda met de te bespreken onderwerpen een tijdslimiet af te spreken. De Grieken neigen in besprekingen ook naar generalisaties. Hierdoor is het belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn.

Communicatie

Tijdens de eerste ontmoeting wordt de hand geschud. Bij een meer persoonlijke relatie volgen er ook twee kussen op de wang. Omhelzen is gebruikelijk bij een lange persoonlijke relatie. Bij een introductie volgt eerst de voornaam en achternaam, gevolgd door functie/rol. Bij formele gelegenheden of tussen ouderen en jongeren gebruikt men Kyrie (meneer) of Kiria (mevrouw) tijdens de introductie. Grieken houden van discussies. Een verhitte discussie is een teken van interesse. Het is een slecht teken als Grieken stil blijven of niet uitweiden over hun mening. In een discussie zijn de Grieken standvastig en veranderen niet snel van mening. Bij het verdedigen van ideeën en standpunten, zijn de Grieken expressief.

Hiërarchie

De Griekse zakelijke cultuur kent een hiërarchische structuur. Bij familiebedrijven nemen de oudste leden de beslissingen. De jongere generaties hebben minder in te brengen ondanks hun betere talenkennis, expertise en vaardigheden. Zorg ervoor dat u met de juiste persoon binnen het bedrijf spreekt. Als u met een hooggeplaatst persoon aan tafel zit, kunt u het best met een delegatie van vergelijkbaar gewicht komen.

Eten en drinken

Ontbijten doen de meeste Grieken niet of nauwelijks. Slechts het nuttige van een kop koffie of (munt)thee voldoet voor het begin van de dag. De lunch (tussen 12 en 15 uur) en het diner (tussen 20.00 en 23.00 uur) zijn belangrijker. Deze maaltijden worden het liefst in familiesfeer genuttigd. Grieken zijn echte viseters, hoewel een stuk gegrild vlees ook regelmatig op het menu staat. Vanuit de Griekse vastentraditie zijn er ook restaurants ingericht met een vegetarische variant. De nationale drank is ouzo.

Relatiegeschenken

Grieken geven niet vaak relatiegeschenken aan zakelijke partners. Dit gebeurt soms wel als er eenmaal een relatie is. Geef geen dure geschenken of goedkope met het bedrijfslogo.

Zakelijke gebruiken

Meestal bevestigen Grieken de afspraak in de 24 uur ervoor. Grieken zijn niet erg stipt maar ze verwachten wel stiptheid van de bezoeker. Neem vooral de tijd, als je met Grieken zaken wilt doen. Neem ook de tijd om een vertrouwensband op te bouwen. De Grieken hebben de reputatie van slechte betalers. Onderzoek de financiële positie van uw potentiële Griekse zakenpartner. Grieken hebben geen vertrouwen in lange en complexe documenten. Zorg dus voor eenvoudig geformuleerde afspraken en contracten, met duidelijk omschreven rechten en plichten voor beide partijen.