Guatemala

Handelsinformatie Guatemala

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Guatemala en over de Guatemalaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (CEPAL).

Handelscijfers Nederland - Guatemala

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Guatemala in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Guatemalaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Guatemala

Ieder land kent gedragsregels voor tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels en tips wanneer u zakendoet in Guatemala.

Taal

In Guatemala vormen Indianen 40% van de bevolking. Hoewel Spaans de officiële taal is, spreekt een groot deel van de bevolking één van de 21 Mayatalen. Om miscommunicatie te voorkomen, zijn alle geschreven media beschikbaar in het Engels en Spaans.

Begroeting en aanzien

Guatemalanen stellen beleefdheid zeer op prijs. Een simpel ‘Buenos Dias’ of ‘Buenos Tardes’ met een glimlach volstaat vaak als begroeting. Ook in een gemeenschappelijke ruimte kunt u deze begroeting gebruiken, om zo het hele gezelschap te begroeten.

Samenwerking

Guatemalanen werken goed in teamverband. Als ze te spreken zijn over uw plannen, dan zullen zij die zonder tegenspraak uitvoeren. Ze willen wel altijd hun integriteit en waardigheid beschermen. Zorg daarom voor uitgebreide en concrete werkinstructies. Maak altijd iemand verantwoordelijkheid voor de opdracht.

Zakelijke beslissingen

Guatemalanen doen zaken op hiërarchische wijze. De persoon met het meeste aanzien beslist. Besluiten worden voorzichtig genomen. Het is belangrijk om ideeën die tijdens het gesprek ontstaan, rustig te ventileren.

Exportregels Guatemala

Gaat u goederen exporteren naar Guatemala? Hou dan rekening met invoerrechten en de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Invoerrechten en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Tijdelijke invoer

Guatemala is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming tijdelijke invoer aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs is te vinden op de website van Fenex.