Guinee

Handelsinformatie Guinee

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Guinee en over de Guineese economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

Handelscijfers nederland - Guinee

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Guinee in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Guineese economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Guinee

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Guinee.

Begroetingen

 • Het is normaal om de hand te schudden bij een begroeting en te vragen hoe het gaat.
 • Om religieuze redenen schudden sommige mannen niet de hand van een vrouw.
 • Wacht als buitenlander af totdat de vrouw haar hand aanbiedt.
 • Worden er geen handen geschud? Dan is het omklemmen van je beide handen voor je hart ook aanvaardbaar.

Afspraken en onderhandelingen

 • Kom om op tijd op afspraken, ook al is de zakenpartner laat.
 • Begroet de belangrijkste persoon als eerste.
 • De belangrijkste persoon begint, leidt en eindigt de vergadering.
 • De top maakt de beslissingen.
 • Het kan lang duren voor iets wordt besloten.
 • Persoonlijke relaties en vertrouwen zijn sleutelfactoren voor succesvolle onderhandelingen.

Communicatie en kleding

 • Guineeërs communiceren vaak indirect.
 • U kunt beter niet spreken over onderwerpen als politiek, religie, seks en gender.
 • Een pak voor mannen is normaal.
 • Als vrouw kunt u zich het best conservatief kleden. Broeken zijn vaak ook aanvaardbaar.
 • Vermijd strak zittende of onthullende kleding.

Taal en religie

 • Frans is de officiële taal. Elke etnische groep heeft zijn eigen taal.
 • Ongeveer 85% van de bevolking is moslim, 8% is christen, 7% heeft een inheemse religie.

Titels en visitekaartjes

 • Gebruik de meest formele titel. Dit is minimaal 'monsieur' voor mannen en 'madame' voor vrouwen, gevolgd door de achternaam.
 • Gebruik voor een eigenaar van een bedrijf 'director' gevolgd door de achternaam.
 • Er is geen standaardprotocol bij het geven en ontvangen van visitekaartjes. U kunt het best een visitekaartje geven en ontvangen met de rechterhand.

Reisinformatie

 • Informeer u over de situatie in Mali en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.