Hongarije

Handelsinformatie Hongarije

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Hongarije en over de Hongaarse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Hongarije

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Hongarije in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Hongaarse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Hongarije

Hongaren zijn formeel en hebben een indirecte maar expressieve manier van communiceren. Een Hongaar raakt u misschien sneller aan dan u misschien gewend bent. Persoonlijke relaties in het bedrijfsleven zijn een essentieel onderdeel van het zakendoen in Hongarije.

Bij een uitnodiging is het gebruikelijk om bij uw Hongaarse contacten thuis langs te gaan.

Taal

Hongaars is de officiële taal. De kennis van vreemde talen is matig. Toch spreken veel ouderen ook Duits, veel jongeren Engels en spreekt men soms ook Frans en Russisch.

Zakelijke bijeenkomsten

Zakendoen en het sociale leven zijn in Hongarije met elkaar verweven. Het is gebruikelijk om zakelijke gesprekken met een alcoholisch drankje af te sluiten. Ook het gebruik van een lunch of diner behoort tot de zakencultuur. Hoewel een (oudere) directeur het Engels of Duits niet machtig is, wordt er tijdens zakelijke gesprekken toch Engels gesproken. De directeur neemt dan niet actief mee aan het gesprek. Het is daarom belangrijk om oogcontact te houden met de oudste Hongaarse onderhandelingspartner in het gezelschap en minder met de tolk of juniormedewerker.

Communicatie

De gemiddelde Hongaar voelt zich sterk verbonden met de cultuur en is trots op zijn land. Punctualiteit staat hoog in het vaandel. Kom altijd op tijd op uw afspraak. Het gebruik van mobiele telefoons heeft een vaste plaats in het dagelijks leven. Een verjaardag is heel belangrijk. De meeste Hongaarse zakenpartners stellen de persoonlijke relatie centraal. Contact via e-mail of een mailing is meestal niet voldoende.

Hiërarchie

Hongaarse bedrijven zijn hiërarchisch ingesteld. Belangrijke beslissingen worden op het hoogste niveau genomen. Aan delegeren van bevoegdheden wordt niet gedaan. Dit komt omdat delegeren niet altijd goed begrepen wordt. Hongaren zijn niet gewend om consensus te zoeken op gelijkwaardige basis. De Hongaarse instelling staat hier haaks op. Hongaren zijn gewend orders te krijgen van hun meerdere en deze uit te voeren. De baas is echt de baas.

Eten en drinken

Hongaren zijn goede eters en genieten van eten. Uit eten gaan wordt gezien als een belevenis. De echte fijnproevers spreken in het weekend dan ook af bij de lokale restaurants. De Hongaarse keuken is rijk aan traditie en heeft een sterk karakter, waar vaak livemuziek bij komt kijken. De bekende Hongaarse gerechten bestaat voornamelijk uit vlees en aardappels. Hongaren houden erg van vleesstoofpotjes, goulash, paprikagerechten geserveerd met aardappelen en eend.

Relatiegeschenken

Vaak worden er kleine relatiegeschenken gegeven. Het wordt op prijs gesteld als u dit beantwoordt met een uitnodiging voor een etentje en/of een relatiegeschenk. Dit kan zijn in de vorm van een goede fles drank (geen wijn) of promotieartikelen met het bedrijfslogo. Hongaren houden van bloemen, maar chrysanten horen op het kerkhof thuis. Neem dus nooit chrysanten mee.

Zakelijke gebruiken

Een handdruk is een normale groet, maar heren moeten afwachten tot een dame haar hand aanbiedt. Vrouwen worden gezien als gelijkwaardige zakenpartners. Oogcontact is zeer belangrijk evenals vertrouwen. Het is belangrijk om netjes gekleed te gaan tijdens een zakelijke bespreking. De Hongaren zijn echte en vaardige onderhandelaars. Ze houden niet van confronterend gedrag en reageren averechts op druk om te ondertekenen.

NBSO

Hongarije Budapest ambassade
Economische afdeling
+36-1-33-66-318
bdp-ea@minbuza.nl