Hongkong

Handelsinformatie Hongkong

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Hongkong en over de Hongkongse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Hongkong

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Hongkong in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en Investeringscijfers Nederland - Hongkong  (pdf, juli 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Hongkongse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Hongkong

Hongkong is één van de meest open economieën ter wereld. Er zijn weinig handelsbelemmeringen. De bevolking is assertief en ondernemend.

Taal

Hongkong-Chinezen, afkomstig uit de zuidelijke kustprovincies van het vasteland spreken Kantonees. Er wordt veel Engels gesproken.

Zakelijke bijeenkomsten

Kom op tijd bij zakelijke bijeenkomsten. Krijgt u thee aangeboden neem dit dan altijd aan. Uw zakenpartner drinkt als eerste thee. Als uw zakenpartner stopt met thee drinken, is dat een signaal dat de afspraak afgelopen is.

Een naamkaartje is belangrijk. Het overhandigen van documenten gebeurt met beide handen. Boosheid en kritiek in het openbaar is ongepast en betekent gezichtsverlies.

Communicatie

 • Wees altijd beleefd.
 • In Hongkong betekent ja niet altijd overeenstemming, maar nee zeggen wordt als onbeleefd gezien.
 • Contacten verlopen formeel.
 • Zakelijke kleding is gebruikelijk.

Hiërarchie

Er is een strakke hiërarchie. Binnen een bedrijf kent iedereen zijn plaats. De leidinggevenden zetten de lijnen uit en zorgen dat alles volgens afspraak of protocol verloopt.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn niet gebruikelijk. Mocht u dit toch willen hou dan rekening met 4 als getal. 4 is het ongeluksgetal en heeft een associatie met de dood. Alleen het getal 8 staat voor geluk en rijkdom. Geef ook geen scherpe voorwerpen en klokken. Verpak uw geschenk in kleurrijk papier.

Zakelijke gebruiken

Afspraken met bedrijven maakt u rechtstreeks zonder introductie. Toch kan een introductie, bijvoorbeeld door het Nederlandse consulaat-generaal in Hongkong, een voordeel zijn. Dit geldt vooral bij contacten met de overheid.

Afspraken worden in het algemeen goed nagekomen. Snel ter zake komen is gebruikelijk in het bedrijfsleven en bij de overheid in Hongkong.

Exportregels Hongkong

Gaat u goederen exporteren naar Hong Kong? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie
 • exportdocumenten
 • tijdelijke invoer
 • vergunningen
 • invoerverboden
 • normen en standaarden
 • eventuele pre-shipment-inspecties
 • invoertarieven
 • sanitaire en fytosanitaire maatregelen

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Hong Kong is lid van de International Standards Organization (ISO).

In Hong Kong is er geen centrale autoriteit die de standaarden regelt. Dat ligt in handen van diverse organisaties. De Market Access Database heeft meer informatie over die verschillende instanties en voor welke producten er standaarden zijn ontworpen (zie het kopje 'Standards').

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest