Ierland

Handelsinformatie Ierland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Ierland en over de Ierse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - Ierland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Ierland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Ierse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Ierland

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Ierland.

Taal

Hoewel het Iers de eerste en officiële taal van Ierland is, wordt het niet vaak gesproken. Gesprekken over zaken worden vrijwel altijd in het Engels gevoerd. Let wel op dat een Ier géén Brit is of Engelsman. Voor veel Ieren ligt dit gevoelig en wordt de Britse invloed op de Ierse cultuur nog steeds met gemengde gevoelens onthaald.

Zakelijke bijeenkomsten

Bij een vergadering is het gebruikelijk om iedere aanwezige de hand te schudden, zowel aan het begin als aan het einde van de vergadering. Neem tijdens een bijeenkomst de tijd; Ieren sluiten liever niet gehaast een deal. U kunt uw visitekaartje afgeven na de eerste introductie. Dat kan zonder ‘formeel ritueel’. Veel Ierse zakenmensen hebben zelf geen visitekaartje.

Communicatie

Bij de Ieren is het de gewoonte om elkaar stevig de hand te schudden bij de eerste ontmoeting. Ook oogcontact wordt op prijs gesteld. Dit schept vertrouwen. Al vrij snel wordt overgegaan naar het elkaar aanspreken met de voornaam. Termen als 'sir' of 'madam' worden zelden gebruikt. Bereid u voor op discussies. Ieren houden van discussiëren. Tijdens een vergadering komen alle aspecten van de deal vaak op tafel.

Hiërarchie

Bedrijfsstructuren in Ierland zijn in principe hiërarchisch. Besluiten worden meestal bovenaan genomen, maar de scheiding tussen managers en hun ondergeschikten kan soms vervagen. Daartegenover staat ook dat Ierse ondernemers vaak minder formeel zijn dan hun Europese tegenhangers.

Relatiegeschenken

Het geven van relatiegeschenken is niet gebruikelijk in het Ierse bedrijfsleven. Mocht u door uw Ierse zakenpartner thuis worden uitgenodigd dan is het wél gebruikelijk om een kleine attentie mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan bloemen of een fles wijn. Let er op dat bloemen niet rood of wit mogen zijn van kleur – voor Ieren staan deze bloemen symbool voor de dood.

Zakelijke gebruiken

Een Ier wil graag weten met wie hij precies zaken doet. Daarom is het belangrijk om een persoonlijke band te ontwikkelen met uw Ierse zakenpartner. De ‘Irish Pub’ kan een uitstekende locatie zijn om uw zakenpartner te leren kennen. Een regelmatig bezoek aan uw Ierse partner zal ook zeker meehelpen aan de opbouw van een duurzame zakenrelatie.

NBSO

Ierland Dublin ambassade
Economische afdeling
160 Merrion Road
Dublin 4 / Ierland
Mw Wemmechien Hofman
Tel: +353 1 2693444
E-mail: wemmmechien.hofman@minbuza.nl