IJsland

Handelsinformatie IJsland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en IJsland en over de IJslandse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland - IJsland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met IJsland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

IJslandse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in IJsland

IJsland is een kleine markt met een beperkt aantal inwoners. Het land heeft een open economie en een derde van de IJslandse economie bestaat uit buitenlandse handel. Het land is hard getroffen door de financiële crisis en is volledig afhankelijk van invoer.

Taal

IJslands is de moedertaal maar de IJslanders spreken goed Engels. In de zakenwereld is Engels de voertaal.

Zakelijke bijeenkomsten

Het uitwisselen van visitekaartjes is belangrijk en een serieus onderdeel van de ontmoeting. Neem de tijd om het visitekaartje te bekijken en laat zien dat u het kaartje veilig opbergt. IJslanders komen snel ter zake, vragen naar privézaken aan het begin van de bespreking kan maar hoeft niet. Maak uw presentatie concreet.

Communicatie

Het is de gewoonte om aan het begin en het eind van een vergadering iedereen de hand te schudden. IJslanders kennen geen achternamen, de achternaam is de voornaam van de vader gevolgd door het woord zoon of dochte. IJslanders waarderen eerlijkheid, een belofte niet nakomen is een zwaar minpunt.

Hiërarchie

In IJsland is er bijna geen sprake van hiërarchie. De medewerkers zijn zelfstandig maar de manager neemt uiteindelijk wel het besluit.

Eten en drinken

De bekendste gerechten zijn: lambakjöt (lamsvlees), kindakjöt (schapenvlees), kaetur hákarl (haaienvlees) en lundi (papegaaiduiker). Skyr is het belangrijkste zuivelproduct.

Relatiegeschenken

Een relatiegeschenk is niet gebruikelijk. Kleine, niet al te dure Nederlandse geschenken worden op prijs gesteld.

Zakelijke gebruiken

Stiptheid staat bij de IJslanders hoog in het vaandel, zorg ervoor dat u ruim op tijd aanwezig bent. Draag formele kleding tijdens zakelijke bijeenkomsten. Wees niet terughoudend als het gaat om prijsonderhandelingen. IJslanders zijn eerder verbaasd als dit niet gebeurt.

Exportregels IJsland

Gaat u goederen exporteren naar IJsland? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database (‘Procedures and formalities’). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven;
 • handelsbelemmeringen.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest