Irak

Handelsinformatie Irak

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Irak en over de Iraakse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Irak

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Irak in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Iraakse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Irak

Wilt u zakendoen in Irak? Lees dan deze tips.

Taal

 • Arabisch en Koerdisch zijn de officiële talen van Irak. Arabisch is de officiële taal in de zakenwereld. Toch wordt er ook wel veel Engels gesproken.

Zakelijke bijeenkomsten

 • Zorg dat u een kwartier voor de afspraak aanwezig bent. Dat geeft ruimte voor een informeel gesprek.
 • Uw gastheer zal bepalen wanneer het formele deel van de bespreking begint. U als bezoeker mag het gesprek beëindigen. Een gastheer zal dit niet doen, omdat het dan lijkt alsof hij u de deur wijst.
 • Zit u met uw benen over elkaar? Zorg er dan voor dat de punt van uw schoen niet naar uw gesprekspartner wijst. Een Irakees ziet dat als een belediging.
 • Probeer niet te direct te zijn.

Communicatie

 • Meteen ter zake komen, is onbeleefd. Het is goed om ruim de tijd te nemen voor kennismaking en eerst een praatje te maken. Daarna worden pas zaken gedaan.
 • Sociale vaardigheden zijn heel belangrijk: handen schudden, naar de auto begeleiden, thee of koffie meedrinken.
 • Het is gewenst om positief over de eigen positie, familie, bedrijf en land te praten. Verder is het raadzaam om aan persoonlijke contacten met Iraakse personen te werken en minder te vertrouwen op instanties.
 • Samenwerken gaat vanuit vriendschappelijke relaties.

Eten en drinken

 • Als de ondernemer thee drinkt, dan is het de verwachting dat hij zijn gast ook thee aanbiedt.

Relatiegeschenken

 • Relatiegeschenken zijn niet nodig, maar men accepteert ze wel. Geef in ieder geval geen dure geschenken. Dit geldt in het bijzonder als u met ambtenaren zaken doet. Men kan dat zien als een steekpenning. Als u met iemand al langer een zakelijke relatie heeft, dan zijn duurdere geschenken wel aanvaardbaar. Geschenken pakt men niet in uw bijzijn uit.

Zakelijke gebruiken

 • In de Arabische cultuur zijn familie- en vriendschapsbanden essentieel: dit houdt ook verplichtingen in (een verzoek van een familielid of vriend weigert men niet gemakkelijk).

Exportregels Irak

Gaat u goederen exporteren naar Irak? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database (‘Procedures and formalities’). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Irak is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

Verschillende instanties delen de verantwoordelijkheid voor de normen en standaarden van de grondstoffen die worden ingevoerd en verkocht in Irak, afhankelijk van het type product. De Communications and Media Commission (CMC) reguleert alle radio- en telecommunicatieapparatuur (RTTE). De Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC) van het ministerie van Planning is verantwoordelijk voor alle andere items.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Irak is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet. Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Irak.

U kunt meer informatie lezen over de halalkeurmerken en instanties op de pagina Halalcertificering.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

De Iraakse wet vereist niet dat een buitenlandse partij een handelsagent aanwijst voor de invoer van te verkopen goederen in Irak. Het is dus ook mogelijk dat een buitenlandse producent zelf regelingen treft om zijn producten in te voeren.

Desondanks kan het soms worden verplicht om een lokale agent te hebben, en het is ook raadzaam als wordt geboden op overheidsaanbestedingen. De Commercial Agencies Law biedt geen inhoudelijke bescherming voor handelsagenten. Deze positie verschilt van veel andere landen in het Midden-Oosten. waar de wet aanzienlijke bescherming biedt voor agenten.

Over het algemeen laat de Iraakse wet de voorwaarden van het contract over aan de opdrachtgever en handelsagent. Er zijn geen impliciete voorwaarden over de exclusiviteit van een handelsagent en er zijn geen eisen over het commissiebedrag waar de handelsagent recht op heeft.

Tijdelijke invoer

Tijdelijke invoer wordt meestal beperkt tot maximaal 6 maanden. Irak is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest