Iran

Handelsinformatie Iran

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Iran en over de Iraanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Iran

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Iran in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Iran-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Iraanse im- en export, economische ontwikkelingen en Iraanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Iran.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Iraanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Iran

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Iran.

Taal

Perzisch (Farsi) is de belangrijkste taal van Iran.

Zakelijke bijeenkomsten

Gaat u naar Iran, maak dan op tijd afspraken. U kunt de afspraak het beste een week van te voren en bij aankomst in het land bevestigen. Iraniërs vinden het belangrijk als u op tijd bij een afspraak bent. Vanwege de chaotische verkeerssituatie in Teheran is er wel enig begrip voor een bezoeker die te laat komt. Plan voldoende tijd tussen verschillende afspraken. Het kan gebeuren dat uw Iraanse zakenpartner ineens een collega van een andere afdeling of zijn baas bij het gesprek wil halen en de afspraak dus flink uitloopt.

Bedrijven zijn over het algemeen open van zaterdag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur. De meeste bedrijven zijn op donderdagen vanaf 14.00 uur gesloten en vrijdag is een vrije dag. Overheidsinstanties zijn op donderdagen en vrijdagen gesloten.

'Norooz' (Perzisch nieuwjaar) is de grote vakantie voor Iraniërs. Deze valt rond 21 maart en duurt 2 weken. Gedurende deze tijd zijn alle kantoren, bedrijven en de meeste winkels voor 2 tot 3 weken gesloten. Verder is het raadzaam om geen zaken te doen (afspraken en bijeenkomsten plannen) tijdens de Ramadan, de vastenmaand. Iran kent veel andere officiële vrije dagen. U kunt het beste voor uw reis controleren of uw bezoek niet samenvalt met een van deze dagen.

Communicatie

Iraniërs doen graag zaken met mensen die ze kennen en respecteren. Daarom is het goed om tijd te besteden aan het opbouwen van een persoonlijke relatie, voordat u op zakendoen overgaat. De eerste ontmoeting met een Iraans bedrijf is over het algemeen niet-zakelijk gericht. Neem de tijd om elkaar te leren kennen.

Iraniërs waarderen het ook als u hen voor een bezoek aan uw bedrijf in Nederland uitnodigt. Het is goed om geduldig te blijven tijdens afspraken en bijeenkomsten. Deze kunnen regelmatig onderbroken worden. Zo is het niet ongebruikelijk dat men tijdens een vergadering fluisterend de telefoon opneemt. Vaak zijn uw contacten belangrijk. Het is daarom raadzaam in Iran een netwerk op te bouwen.

Hiërarchie

Vooral hooggeplaatst personeel wisselt visitekaartjes uit. Rang en positie zijn belangrijk. Het is goed om uw titel ook op uw visitekaartje te vermelden. Zorg voor Engelstalige visitekaartjes en vertaal een kant in het Perzisch.

Eten en drinken

Iraniërs zijn trots op de Perzische keuken. Zakenpartners zullen u zeker daarmee kennis willen laten maken. Alcohol en varkensvlees zijn Iran ten strengste verboden en uiteraard niet verkrijgbaar in restaurants.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn bij eerste kennismaking niet nodig. Dat neemt niet weg dat Iraniërs vaak waardering tonen bij een afspraak door bloemstukken of traditionele souvenirs te overhandigen. Nederlandse lekkernijen (bijvoorbeeld stroopwafels) worden altijd in dankbaarheid aanvaard.

Zakelijke gebruiken

Iran kent een beleefdheidsvorm die 'taarof' heet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u niet meteen op een aanbod in gaat (bijvoorbeeld: Wilt u een kopje thee? Nee, dank u, doet u geen moeite). De gastheer zal doorgaans zijn aanbod een paar keer herhalen. U kunt dan het aanbod accepteren en uitgebreid daarvoor bedanken. Iraniërs zijn heel gastvrij en zullen u doorgaans uitnodigen voor etentjes e.d. Denkt u ook hierbij aan 'taarof'.

Het wordt zeer gewaardeerd als u de volgende keer uw zakenpartner uitnodigt. Iraniërs zijn zeer gevoelig voor complimenten en beleefdheidsvormen. Begin uw zakengesprek altijd met het tonen van waardering voor bijvoorbeeld het land, de stad of het bedrijf. Ook complimenten over de cultuur en geschiedenis van Iran vallen in goede aarde. Zorg ervoor dat u uw schoenzolen niet toont. Dit wordt als uiterst respectloos ervaren. Gebruik altijd de rechterhand voor het aannemen van bijvoorbeeld visitekaartjes, dranken en etenswaren. Alcohol is in Iran ten strengste verboden.

Exportregels Iran

Gaat u goederen exporteren naar Iran? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over halal en tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database (‘Procedures and formalities’). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en standaarden

Iran is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

De Market Access Database heeft meer informatie over normen en standaarden (zie het kopje ‘Standards and Conformity’).

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Iran is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Iran. U kunt meer informatie lezen over de halalkeurmerken en instanties op de pagina Halalcertificering.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Volgens de Iran Budget Law 1382 zijn alleen Iraniërs toegestaan om importactiviteiten te verrichten. Buitenlandse personen en bedrijven die after-sales diensten verlenen, moeten zich registeren. Vaak gaat dit door midden van een branch. Voor import geldt dat als men ook vervolgens zelf gaat distribueren.

De Market Access Database heeft meer informatie over de agentenwetgeving (zie het kopje ‘Agency agreements’). De Market Access Database heeft in dezelfde tekst een link naar een voorbeeld van een agentencontract.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

NBSO

Iran Teheran ambassade
Economische afdeling
teh-ea@minbuza.nl
Tel: +982123660000