Israël

Handelsinformatie Israël

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Israël en over de Israëlische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Infographic handel Israël - Nederland

Handelscijfers Nederland - Israël

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Israël in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Israël (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

 

Israëlische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Israël

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Israël.

Taal

De officiële talen zijn Hebreeuws en Arabisch. De meeste Israëliërs spreken Engels, maar ook andere talen zoals Frans, Russisch en Spaans.

Zakelijke bijeenkomsten

Besprekingen zijn meestal doelgericht en worden op een open en informele manier gehouden. Men gebruikt alle technologische middelen. Afspraken worden steeds bevestigd. U kunt beter niet over politieke zaken zoals de Palestijnse kwestie beginnen, dat ligt gevoelig.

Communicatie

Israëli zijn informeel en ze spreken meestal op basis van de voornaam. Kritiek wordt op een openlijke manier besproken.

Hiërarchie

Hiërarchie is zeer beperkt. In het moderne bedrijfsleven is er weinig onderscheid tussen de leiding en de gewone werknemer.

Eten en drinken

Ongeveer 63% van de Israëliërs houden zich min of meer aan de joodse religieuze voorschriften (koosjer). Onder meer het eten van varkensvlees en zeevruchten is niet toegestaan. Hou daarmee rekening bij het geven van een relatiegeschenk of als u een relatie uitnodigt voor een diner.

Zakelijke gebruiken

 • De werkweek loopt van zondag tot donderdag. Op de shabbat - van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang – kunt u beter niemand thuis benaderen voor zaken, tenzij uw zakenrelatie anders aangeeft. Er rijden geen treinen of bussen op shabbat. Dit geldt ook voor Joodse feestdagen.
 • Zakenmensen kleden zich in het algemeen informeel, al wordt het dragen van een net pak met das voor mannen steeds gebruikelijker. Een overhemd met korte mouwen, zonder das, is vrijwel algemeen geaccepteerd.

Innovatie Attaché Netwerk Israël

Israël staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Voor Israël is innovatie een vereiste om te overleven en een welvarende samenleving op te bouwen.

Het jonge land heeft een droog klimaat, weinig natuurlijke bronnen en een gespannen veiligheidssituatie. Juist van deze beperkingen is een impuls uitgegaan die geleid heeft tot een maatschappij waarin innovatie en ondernemerschap een belangrijke plek in nemen.

Het IA-netwerk volgt innovatie en technologische ontwikkelingen in Israel vanuit de vestiging Tel Aviv.

Publicaties

Contact

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Office for Science and Technology
Racheli Kreisberg
Beit Oz, 13e verdieping
14 Abba Hillel Street / Ramat Gan 52506
P.O. Box 1967 / Ramat Gan 52118
Tel Aviv
T +972 (0)3 75 40 744 (direct) of +972 (0)3 75 40 777 (algemeen)
E racheli@nost.org.il

Exportregels Israël

Gaat u goederen exporteren naar Israël? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven;
 • handelsbelemmeringen.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat

Koosjercertificaat

Als u voedsel of drank naar Israël wil exporteren, dan is in bijna alle gevallen een koosjercertificaat nodig. De Market Access Database biedt daar onder het kopje ‘Foodstuffs’ meer informatie over aan.

Kosherholland biedt daarnaast informatie over het koshercertificaat van het Opperrabbinaat voor Nederland. Er zijn ook mogelijkheden het koosjer certificaat vanuit Israël te regelen.

Normen en kwaliteit

Israël is lid van de International Organization for Standardization (ISO). De meeste productstandaarden en normen in Israël zijn aangepast naar internationale toegepaste normen.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

De Israel Agency Contract Law is in april 2012 van kracht gegaan. Export.gov, de website voor Amerikaanse ondernemers, heeft hier meer informatie over.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

NBSO

Israël Tel Aviv ambassade
Economische afdeling
Tel: +97237540777
tel-ea@minbuza.nl