Italië

Handelsinformatie Italië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Italië en over de Italiaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Infographic handel Italië - Nederland

Handelscijfers Nederland - Italië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Italië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Italië, augustus 2017

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Italië-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Italiaanse im- en export, economische ontwikkelingen en Italiaanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Italië.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Italiaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Italië

Italianen zijn open en vriendelijk, knopen snel een gesprek aan en hebben een aangeboren gevoel voor zakendoen.

Het komt soms ondoordacht en misleidend over maar Italianen hechten in het zakenleven ook aan persoonlijke relaties. Familie is belangrijk binnen de Italiaanse cultuur, vormt het sociale middelpunt en is een belangrijk onderdeel van het netwerk.

Taal

Italiaans is de officiële taal. Sommige Italiaanse zakenlui spreken ook vloeiend Engels of Frans. De talen in het handelsverkeer zijn Italiaans, Engels en Frans, in deze volgorde. In bepaalde streken in het noorden wordt ook Duits gesproken. Beheerst u de Italiaanse taal niet, dan is het raadzaam om een beroep te doen op een tolk. Schriftelijk contact moet in het Italiaans, anders wordt uw brief niet in behandeling genomen.

Zakelijke bijeenkomsten

Zakelijke ontmoetingen in Italië zijn zeer formeel. Professionele en technische kwaliteiten staan hoog in het vaandel. Het is niet uitgesloten dat u moet wachten op uw afspraak. Hou hier rekening mee en verlies uw humeur niet, wacht geduldig af. De potentiele Italiaanse zakenpartner doet niet snel zaken met iemand die zij niet goed kennen. Het is gebruikelijk dat Italianen hun onenigheid uiten tijdens vergaderingen en onderhandelingen. Een meningsverschil wordt gezien als nuttig en positief.

Communicatie

Voor communicatie kunt u beter een e-mail sturen dan een brief. Negatief commentaar op Italië of op iets Italiaans kunt u het beste voor u houden. De Italianen uiten zich niet negatief over de bureaucratie waarmee zij te kampen hebben. Maak ook nooit grapjes over de maffia. Titels zijn belangrijk, spreek uw zakenpartner aan met zijn of haar titel, bijvoorbeeld Dottore, Avvocato of Ragioniere. Het is niet gebruikelijk iemand aan te spreken bij de voornaam, tenzij dit wordt gevraagd.

Hiërarchie

De Italiaanse bedrijfscultuur is hiërarchisch en bureaucratisch. De reden hiervan is dat er in Italië veel mkb is, typische familiebedrijven met het hoofd van de familie (de 'padrone') aan de top. De baas regelt alles en delegeren en medezeggenschap van andere werknemers is er niet bij. Het is ook een hele kunst in contact te komen met de juiste gesprekspartner. Vaak moet u geïntroduceerd worden om rechtstreeks met de baas zaken te doen.

Eten en drinken

Italië staat bekend om pasta, pizza en wijn. Eten is erg belangrijk in de Italiaanse cultuur. Het Italiaanse eten bestaat vaak uit simpele gerechten met verse producten, zoals tomaten en olijven. Andere bekende gerechten zijn: bruchette, lasagne, ravioli en spaghetti. De Italianen eten laat in de avond. Tijdens het eten is het gebruikelijk om over het eten te praten en de Italiaanse keuken te prijzen.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken in Italië moeten een bepaalde uitstraling hebben. Met iets eenvoudigs wordt niet het juiste effect bereikt. Een origineel geschenk in een decoratieve verpakking wordt gewaardeerd, zeker als het een geschenk uit eigen regio is. Het is beleefd om zelf een cadeau te hebben ontvangen voordat u het uwe geeft. Vermijd een cadeau met bedrijfslogo.

Zakelijke gebruiken

Italiaanse zakenlui zijn goed gekleed en de kwaliteit van de kleding is hoog. Tijdens de eerste ontmoeting wordt u beoordeeld op uw uiterlijk. Het draait allemaal om 'fare la bella figura' oftewel kom goed voor de dag. Geef veel complimenten, dit lijkt overdreven maar is heel effectief.

NBSO

Italië Rome ambassade
Economische afdeling
Tel: +39 06 322 862 26
rom-ea@minbuza.nl of

Italië Milaan
Economische afdeling
Tel: +39 02 485 584 21
mil-ea@minbuza.nl