Ivoorkust

Handelsinformatie Ivoorkust

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Ivooorkust en over de Ivoriaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Ivoorkust

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Ivooorkust in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handelscijfers Nederland en Ivoorkust (pdf), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Ivoriaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Ivoorkust

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Ivoorkust.

Begroetingen

 • Een introductie bestaat uit handen schudden en uitwisselen van beleefdheden.
 • Informeer naar de familie van uw zakenpartner. Vragen naar gezondheid en welzijn kan ook.
 • Groet altijd een ouder persoon eerst.
 • Gebruik altijd uw rechterhand bij het aannemen of geven van een visitekaartje.

Zakencultuur

 • Kom op tijd op afspraken. Dit wordt als beleefd beschouwd.
 • Titels zijn belangrijk in Ivoorkust.
 • De officiële taal van Ivoorkust is Frans. Daarnaast zijn er ongeveer 60 regionale talen. De meeste inwoners spreken Frans.
 • Spreek uw zakenpartner in eerste instantie aan met ‘u’ (‘vous’).
 • Bouw eerst een persoonlijke relatie op voordat u tot zaken overgaat.
 • Inwoners van Ivoorkust zijn over het algemeen vriendelijke, warme mensen. Het is makkelijk om met hen een zakenrelatie op te bouwen.
 • Kleine tekenen van waardering, zoals een souvenir of een relatiegeschenk zijn welkom.