Japan

Handelsinformatie Japan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Japan en over de Japanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Infographic handel Japan - Nederland

Handelscijfers Nederland - Japan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Japan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Japan-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Japanse im- en export, economische ontwikkelingen en Japanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Japan.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Japanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Japan

Japan heeft een fascinerende veelzijdige cultuur. Enerzijds vol van tradities die duizenden jaren teruggaan. Anderzijds verandert de samenleving voortdurend. Trends, modes en technologische ontwikkeling wijzigen continu.

De gemiddelde Japanner is erg hoog opgeleid. Daarnaast is de groep belangrijker dan het individu.

Taal

De meeste Japanners zijn eentalig. In de grote steden beheerst men ook Engels, maar beperkt. Zeg of doe iets Japans en u krijgt veel waardering. Dit komt ten goede aan een langdurige relatie.

Zakelijke bijeenkomsten

Formele kleding is belangrijk. U bent nooit overdressed en Japanse zakenlui komen conservatief over. Ze zijn niet snel uitbundig.

Wacht op instructies van de gastheer waar en wanneer u mag gaan zitten. De positie van de plek wordt bepaald door status. De hoogste in rang zit aan het hoofd van de tafel, ondergeschikten zitten aan de zijkant. Interesse tonen tijdens een vergadering is belangrijk. Maak notities en herhaal de ideeën van de deelnemers.

Communicatie

In Japan begroeten mensen elkaar door te buigen. De buiging varieert van een kleine informele knik met het hoofd tot een diepe respectvolle buiging. Japanners verwachten niet van de buitenlanders dat zij deze regels kennen. Handen schudden is ongewoon.

In huis, tempels, kastelen en andere historische gebouwen is het normaal om de schoenen uit te trekken.

Hiërarchie

Japanse bedrijven kennen een sterke hiërarchie. De chef is vaak ouder dan het personeel. Rangorde is belangrijk in de Japanse cultuur. Bekritiseer nooit een oudere persoon in het bijzijn van een ander. Dit is gezichtsverlies en is onvergeeflijk. Spreek een chef nooit direct aan bij kritiek. Je dient hem eerst te bedanken voor de terechtwijzing en pas daarna uitleg te geven - indien dat nodig is.

Relatiegeschenken

Respecteer het ritueel van het geven van (kleine) geschenkjes. Verdiep u vooraf in welk geschenkje past bij uw zakelijke partner(s). Als u een geschenk krijgt dat is verpakt wacht dan met openmaken tot u de vergadering heeft verlaten. Cadeaus geven is normaal in de Japanse cultuur. Geef geen giften in sets van 4 omdat het woord voor 4 hetzelfde wordt uitgesproken als het woord voor dood.

Zakelijke gebruiken

  • Japanse zakenlui spreiden het risico over meerdere zakenpartners.
  • Japanners zijn over het algemeen goede betalers.
  • Wacht met eten en drinken tijdens een zakelijke bijeenkomst totdat de leidinggevende toestemming geeft.
  • Schrijf notities met zwart of blauwe inkt, niet met rood.
  • Omdat veel verantwoordelijkheid ligt bij de Japanse importeur wordt aan buitenlandse leveranciers gevraagd of er geleverd wordt aan de juiste bedrijven. Dit proces is tijdrovend en vraagt veel geduld.

Innovatie Attaché Netwerk Japan

Japan is in omvang, na de Verenigde Staten (VS) en China, de 3e economie van de wereld. Japan onderscheidt zich onder andere via een zeer grote en hoogwaardige maakindustrie.

Japan investeert elk jaar tussen de 3 en 3,5% van het Japanse BBP in R&D. De private sector neemt daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening, maar ook universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen verrichten toonaangevend onderzoek. Sterk innovatieve sectoren in Japan zijn: automotive, energie, micro- en nano-electronica, ICT, lucht- en ruimtevaart en de life sciences industrie.

Het IA-netwerk Tokio volgt de technologische ontwikkelingen en het innovatiebeleid in Japan en ondersteunt u in uw samenwerkingsambities met Japanse partijen. Speciale nadruk ligt op ontwikkelingen in de genoemde sectoren.

Publicaties

Contact

Jan-Hein Chrisstoffels (Innovatieraad), Rob Stroeks, Kikuo Hayakawa, Noriko Ogawa en Mihoko Ishii vormen de innovatie-afdeling van de Nederlandse ambassade in Japan.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Netherlands Office for Science and Technology
3-6-3 Shiba-koen
Minato-ku, Tokyo 105-0011
Japan
T +81 3 5776 5510
F +81 3 5776 5534
E mail@nost.jp

NBSO

Japan Tokio ambassade
Economische afdeling
dhr. Paul Zwetsloot
Tel: +81-(0)3-57765527
Email: tok-ea@minbuza.nl