Jemen

Handelsinformatie Jemen

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Jemen en over de Jemenitische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Jemen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Jemen in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Jemenitische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Jemen

Wilt u zakendoen in Jemen? Lees dan de onderstaande tips.

Reisadvies

Met het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken komt u meer te weten over de situatie in Jemen.

Taal

De officiële taal die gesproken wordt, is Arabisch. In het Arabisch zegt men vaak 'Insha'a allah' (letterlijk: als God wil). Deze uitspraak geeft aan dat gebeurtenissen niet volledig beheerst kunnen worden. Het geeft de hoop aan dat iets gebeurt, maar alleen als God dat wil. Als een Arabier iets wordt gevraagd waarover hij niet zeker is, dan zal hij antwoorden met 'Insha'a allah', dat op dat moment betekent: 'ik zal mijn best doen' of 'geef me tijd erover na te denken'.

Zakelijke bijeenkomsten

Zorg dat u op de hoogte bent van lokale gebruiken, want zo vermijdt u onaangename verrassingen. Voorkom een informele houding tijdens het zakendoen. Het is wel belangrijk om persoonlijk contact te hebben en een relatie op te bouwen, voordat u zaken bespreekt.

Communicatie

 • Over het algemeen communiceren bewoners van Jemen niet direct. U doet er goed aan om beleefd en respectvol over te komen. Bijvoorbeeld door op een kalme toon te spreken en aandachtig te luisteren.
 • Mannen begroeten elkaar met een handdruk. Ook vrouwen geven elkaar een hand. Mannen en vrouwen raken elkaar over het algemeen niet aan in de openbare ruimte. Bent u een man? Wacht bij een ontmoeting dan tot de vrouw u de hand wil schudden.
 • Benoem mensen bij hun titels of functies. In Jemen hecht men daar veel waarde aan.

Hiërarchie

Jemen is hiërarchisch ingesteld, dus beslissingen worden top-down genomen.

Kleding

Mannen kunnen het beste een net shirt en nette broek dragen. Maar bij formele vergaderingen kunt u beter een pak met stropdas aantrekken. Bent u een vrouw? Dan is het verstandig om uw armen en benen te bedekken. Door bijvoorbeeld een losse blouse of jas te dragen, met een lange rok of broek. Het is ook goed om geen kleding met een lage hals te dragen en uw haar te bedekken. Bijvoorbeeld met een sjaal.

Exportregels Jemen

Gaat u goederen exporteren naar Jemen? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Jemen is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Jemen. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Jemen is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). De importeur kan bij de invoeraangifte de bestemming tijdelijke invoer aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs vindt u bij Fenex.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest