Jordanië

Handelsinformatie Jordanië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Jordanië en over de Jordaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Jordanië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Jordanië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Jordanië-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Jordanese im- en export, economische ontwikkelingen en Jordanese handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Jordanië.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Jordaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Jordanië

Wilt u zakendoen in Jordanië? Zorg dat u op de hoogte bent van de zakelijke etiquette en de zakelijke gebruiken.

Afspraken

  • Controleer een dag van tevoren of de afspraak doorgaat. Kom bij een afspraak altijd op tijd. Houd er rekening mee dat u vaak lang moet wachten.
  • Gebruik bij de eerste afspraak de aanspreekvormen Mr, Mrs of Miss. Het is normaal om de Engelse aanspreekvorm te gebruiken gevolgd door de voornaam van uw zakenpartner.
  • Voor Jordaniërs is het belangrijk om de zakenpartner te leren kennen voordat er zaken gedaan worden. Het is aan te raden om het dan niet over godsdienst en politiek te hebben.

Visitekaartjes

Bij een gesprek zijn vaak meerdere mensen aanwezig. Neem daarom genoeg visitekaartjes mee. Er is geen speciale manier om visitekaartjes te geven. Het is altijd goed om een kaartje met respect aan te nemen.

Kleding

De dresscode is net. Mannen dragen een zakelijk kostuum en stropdas. Vrouwen kunnen zich het beste geschikt kleden. Denk aan bedekte schouders en een rok tot over de knie. Jordaniërs zijn meestal westers georiënteerd.

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn normaal en worden gewaardeerd. Nodigt uw zakenpartner u voor een diner bij hem thuis uit? Dan is snoep of een plant een geschikt geschenk.

Alcoholgebruik

Het drinken van alcohol is meestal geaccepteerd zolang u niet teveel drinkt. Het is wel afhankelijk van de achtergrond van uw zakenrelatie.

Taal

Arabisch is de officiële taal in Jordanië. Engels wordt op veel plaatsen gesproken. Het wordt op prijs gesteld als u een paar Arabische uitdrukkingen kent:

  • 'Assalaam alaykum' is een traditionele islamitische begroeting en betekent vrede zij met u. Antwoord met 'wa alaykum assalaam'. Dat betekent vrede zij ook met u.
  • 'Shukran' betekent dank u wel en wordt meestal beantwoord met 'afwan' of 'ahlen'.
  • Als algemene begroeting kan 'saabah al-gair' (goedemorgen) of 'masa al-gair' (goedemiddag/goedenavond) gebruikt worden. Daarop antwoordt u met 'sabah al-noer' of 'masa al-noer'.

Exportregels Jordanië

Gaat u goederen exporteren naar Jordanië? Hou dan rekening met invoerrechten en de regels bij tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Documenten en invoerrechten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Tijdelijke invoer

Het is mogelijk om in Jordanië goederen tijdelijk in te voeren. Jordanië is niet aangesloten bij de ATA-Carnet Convention. Vraag als importeur vooraf schriftelijk toestemming aan bij de douane om de goederen tijdelijk te kunnen invoeren.

Jordan Customs heeft een instructie gemaakt voor de benodigde documenten bij tijdelijke invoer.

Grondstoffen en halffabricaten  

Grondstoffen en halffabricaten mag u voor veredeling tijdelijk invoeren. Tijdelijke invoer is dan mogelijk voor één jaar. Daarna moet u opnieuw schriftelijk goedkeuring aanvragen bij de douane. De invoerduur duurt niet langer dan 3 jaar.

Containers en verpakkingsmaterialen

Ook containers en verpakkingsmaterialen kunt u tijdelijk invoeren. De producent moet een bankgarantie overleggen die gelijk is aan de waarde van de verschuldigde invoerrechten en belasting over de ingeklaarde goederen.

Monsters en reclamemateriaal

  • Monsters met handelswaarde en tentoonstellingsgoederen mag u vrij van invoerrechten invoeren. U moet deze wel binnen 60 dagen weer uitvoeren.
  • Monsters zonder handelswaarde (minder dan 5 Jordaanse dinar; dit is ongeveer € 5) mag u vrij van invoerrechten invoeren. Dit geldt ook voor gedrukt reclamemateriaal.
  • Monsters van medische producten mag u vrij van invoerrechten invoeren. U moet wel op en binnen de verpakking duidelijk vermelden dat het om 'Free Medical Samples, Not for Sale' gaat.

Het komt voor dat de Jordaanse douane toch rechten over de monsters heft en weigert om de goederen vrij van rechten in te klaren.

Meer informatie

U kunt bij Jordan Customs terecht met specifieke vragen over dit onderwerp.