Kazachstan

Handelsinformatie Kazachstan

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Kazachstan en over de Kazachse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Kazachstan

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Kazachstan in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Kazachse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Kazachstan

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Kazachstan.

Taal

Kazachstan is een tweetalig land, waar zowel Kazachs als Russisch gesproken. Zakenmensen in Kazachstan spreken vooral Russisch, maar ze zijn ook vaak het Engels machtig. Schakel voor de zekerheid een tolk in.

Zakelijke bijeenkomsten

Elkaar de hand schudden is de gebruikelijke manier van begroeting. Bij het handschudden worden meestal twee handen gebruikt.

Een overleg begint vaak met het bespreken van bijzaken. Daarna volgt het zakendoen. Voor uw zakenpartner is het belangrijk dat hij weet dat u betrouwbaar bent.

Visitekaartjes

Aan een visitekaartje wordt veel belang gehecht. Het is handig om het visitekaartjes in twee talen te laten printen. Aan de ene zijde Russisch en aan de andere zijde Engels. Zorg ervoor dat uw titel op het visitekaartje staat.

Communicatie

Kazachen communiceren vaak op een diplomatieke manier. Soms wordt met stemverheffing gesproken om een punt te maken. In het zakendoen is een indirecte communicatiestijl echter effectiever dan direct zijn.

Hiërarchie

Hiërarchie is belangrijk en het is niet gebruikelijk een persoon hoger in rang tegen te spreken of te bekritiseren, zeker niet in het openbaar.

Eten en drinken

Gastvrijheid is belangrijk in Kazachstan. Sla een uitnodiging om thuis bij uw zakenpartner te eten dan ook niet af. Onderhandelingen over zaken tijdens de lunch of het diner zijn niet ongebruikelijk. Veel zakelijke overeenkomsten worden gesloten tijdens de lunch of het diner.

Exportregels Kazachstan

Gaat u goederen exporteren naar Kazachstan? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database (‘Procedures and formalities’). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • invoertarieven;
 • handelsbelemmeringen.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en Kwaliteit

Kazachstan is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

Voor de inklaring van een grote hoeveelheid producten moet de importeur bewijzen dat die goederen voldoen aan de geldende normen en standaarden. Momenteel zijn er twee standaardisatiesystemen van kracht in Kazachstan. De Market Access Database legt onder het kopje ‘Standardisation’ uit welke systemen dat zijn en hoe ze precies werken.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Tijdelijke invoer

Voor tijdelijke in- en uitvoer van goederen kunt u in Kazachstan sinds 2017 gebruikmaken van een ATA-carnet. Met dit internationale douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. Een ATA-carnet is 1 jaar geldig.

De aanvraag van een ATA-carnet doet u bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt het carnet gebruiken bij de tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld reclamemateriaal, bepaalde gereedschappen en muziekinstrumenten. Waarvoor u het ATA-carnet precies kunt gebruiken, verschilt per land. U vindt de toepassingsmogelijkheden op de landenlijst ATA-carnets (pdf).

Nieuwe douanewetgeving officieel van kracht

Op 11 april 2017 tekende Wit-Rusland als laatste lid de nieuwe douanewetgeving voor de Euraziatische Economische Unie (EEU). De Euraziatische Economische Unie (EEU) wil de economieën van de deelnemende landen versterken door een gezamenlijke markt. De nieuwe douanewetgeving moet nog ingepast worden in de wetgeving van de deelnemende landen: Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland, Kirgizië en Armenië.

De wetgeving is officieel van kracht geworden op 1 januari 2018. Door de wetswijziging moet de douane in Rusland veel aanpassingen doen. Dat heeft consequenties voor het afhandelingsproces. Doorvoering in de praktijk en uniforme afhandeling kost de nodige tijd. RVO zal u hiervan op de hoogte houden. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest