Kenia

Handelsinformatie Kenia

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Kenia en over de Keniaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Kenia

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Kenia in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers

In het overzichtsrapport Handels- en investeringscijfers Kenia-Nederland (pdf) vindt u informatie over onder meer Keniaanse im- en export, economische ontwikkelingen en Keniaanse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Kenia.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Keniaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Kenia

Wilt u zakendoen in Kenia? Lees dan de onderstaande tips en zorg dat u op de hoogte bent van lokale gebruiken. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.

Zakelijke cultuur

Bij het zakendoen met Kenianen zijn commerciële en politieke belangen soms nauw verweven. Informele en persoonlijke contacten spelen een belangrijke rol. Het is goed om een persoonlijke relatie op te bouwen. Daardoor is de kans groter dat u echt zakendoet.

Kom zelf op tijd bij afspraken is het advies. Het kan voorkomen dat uw handelspartner een 'kwartiertje' verlaat is. Ook bij lunch- en dinerafspraken kan het 15 tot 30 minuten te laat verschijnen van uw relatie als 'niet te laat' worden beschouwd.

Schriftelijke overeenkomsten relativeert men meer dan in Nederland, veel blijft in principe altijd (her)onderhandelbaar. Verzoeken om smeergeld, met name van overheidsinstanties, komen voor. Deze moet u negeren.

Communicatie

Voor oudere zakenmensen in Kenia is direct communiceren niet de norm. Ze willen niet dat iemand gezichtsverlies lijdt of dat het ten koste van de relatie gaat. Om geen problemen te veroorzaken gebruiken ze vaak metaforen, analogieën of verhalen om een punt te maken.

De meest gebruikelijke begroeting is een hand te schudden en dan te vragen 'Jambo?'. Dit betekent: 'Hoe gaat het met jou?'.  Daarna, als er tijd is voor een sociaal gesprek, is het normaal dat u vraagt naar de gezondheid, familie of iets anders dat u van de betreffende persoon weet.

Taal

Kenia is een meertalig land. De officiële talen zijn het Engels en het Swahili. Er worden 62 talen in Kenia gesproken.

Religie

De grondwet van Kenia garandeert vrijheid van godsdienst. Ongeveer de helft van de bevolking is christen, 10% is moslim en een klein deel is Hindoe of Sikh. De christenen zijn vooral te vinden in het westen en het centrale deel van het land. Moslims wonen vooral in het oosten van Kenia.

Visitekaartjes

Visitekaartjes zijn gebruikelijk. Geef en ontvang de visitekaartjes met 2 handen.

Relatiegeschenken

Kenianen waarderen relatiegeschenken, vooral als ze uit het buitenland komen. Praktische geschenken genieten de voorkeur en hoeven niet duur te zijn.

Kleding

In uiterlijk opzicht is de zakenwereld redelijk verwesterd. Een pak of colbert met stropdas zijn in Nairobi gebruikelijk. In Mombasa en andere delen van Kenia is het geaccepteerd dat er geen stropdas en colbert wordt gedragen. Neem avondkleding mee en wat formele kleding voor speciale gelegenheden.

Roken/alcohol

Alcohol- en tabaksgebruik zijn geaccepteerd. Aan de kust, waar de bevolking overwegend moslim is, moet u hiermee wat terughoudender zijn. Als u tafelt met een hindu-relatie, doet u er goed aan geen vlees te bestellen.

Exportregels Kenia

Gaat u goederen exporteren naar Kenia? Houd dan rekening met invoerrechten en met de regels voor tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Invoerrechten en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Douane-opslag

Opslag van goederen die aan invoerrechten onderhevig zijn kan in een douane-entrepot. Invoerrechten en btw worden betaald bij het verlaten van het entrepot. Goederen mogen maximaal 1 jaar in een dergelijk depot worden opgeslagen.

Vrijhandelszones

Er zijn vrijhandelszones in Kenia. Deze worden aangeduid als Export Processing Zones (EPZ). De inklaring van goederen in deze zones is vrij van belastingen en heffingen. Kijk op de website van de  Export Processing Zones Authority voor meer informatie over de zones.

Tijdelijke invoer

Kenia is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). Bekijk meer informatie over tijdelijke invoer.

Belangrijke instanties

  • Keniaanse importeurs moeten geregistreerd staan bij de Kenya Revenu Authority (KRA). De KRA geeft een persoonlijk identificatienummer (PIN) uit in de vorm van een PIN Certificaat. Importeurs van accijnsgoederen moeten zich registreren bij de afdeling 'Domestic Taxes' van de KRA. Ook heeft KRA een overzicht van invoerverboden en -restricties in Kenia.
  • Bedrijven die handel willen voeren met Kenia kunnen zich registreren bij het Kenyan Network Agency (Kentrade). Vertegenwoordiging door een agent of importeur is ook mogelijk. Kentrade heeft het Kenyan Electronic Single Windows System (KNESWS) geïmplementeerd. Importvergunningen en formulieren (bijvoorbeeld het Import Declaration Form) moeten via het KNESWS worden ingediend.

Internationale organisaties

Kenia is lid van een aantal internationale organisaties:

  • East African Community (EAC). Dit is een overkoepelende overheidsorganisatie van Kenia, Oeganda, Tanzania, Rwanda en Burundi. Deze landen vormen een douane-unie, met onderling (tarief)vrij verkeer van goederen. Die goederen moet soms wel voldoen aan specifieke eisen. Meer informatie over tarieven, procedures en eisen vindt u op de website van de EAC. Er is een 'Economic Partnership Agreement' (EPA) afgesloten met de EU.
  • COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) is een vrijhandelszone tussen Afrikaanse landen. Goederen die van oorsprong uit deze landen komen kunnen profiteren van een voorkeursbehandeling in Kenia.