Koeweit

Handelsinformatie Koeweit

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Koeweit en over de Koeweitse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Koeweit

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Koeweit in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk ook het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland - Koeweit (pdf, juli 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Koeweitse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Koeweit

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij de zakencultuur van Koeweit.

Taal

Hoewel Arabisch de officiële taal is, wordt in Koeweit vaak Engels gebruikt en gesproken. Zakenmensen in Koeweit kunnen meestal vloeiend Engels spreken, omdat zij veelal een opleiding hebben gevolgd op een Engelse privéschool, of op een Amerikaanse school of universiteit.

Zakelijke bijeenkomsten

Schud bij aankomst de handen en spreek elkaar aan met titel en achternaam. In het algemeen wordt verwacht dat afspraken stipt worden nagekomen. Omgekeerd geldt dat niet logischerwijs voor de gesprekspartners. Plan daarom niet teveel afspraken op een dag. Na de begroeting kunnen visitekaartjes uitgewisseld worden. U doet er goed aan om een visitekaartje aan te bieden wat zowel in het Engels als in het Arabisch is gedrukt.

Communicatie

Koeweiti doen liever zaken met iemand met wie ze een persoonlijke band hebben. Neem daarom de tijd om uw gesprekspartner te leren kennen. Hij zal dat ook bij u doen. Ongeduldigheid wordt als kritiek op hun cultuur gezien. Vermijd tijdens gesprekken onderwerpen als politiek, religie en seks.

Hiërarchie

In Koeweit is de samenleving sterk hiërarchisch en komen beslissingen van de top. Veel ondernemingen zijn gestructureerd rond het gezin.

Eten en drinken

Het kan dat uw Koeweitse zakenpartner u uitgenodigd voor een diner. Accepteer dit aanbod, aangezien afwijzen onbeleefd is. Mocht u door uw zakenpartner thuis worden uitgenodigd, trek dan uw schoenen uit bij binnenkomst (tenzij uw gastheer zelf schoenen draagt).
Let erop dat mensen in Koeweit alleen hun rechterhand gebruiken tijdens het eten. Als de gastheer van tafel opstaat betekent dit dat het diner is afgelopen.

Relatiegeschenken

Als u thuis wordt uitgenodigd door uw zakenpartner neem dan een klein presentje mee, bijvoorbeeld een souvenir uit Nederland. Wees voorzichtig met het geven van alchohol, tenzij u zeker weet dat uw zakenpartner drinkt.
Cadeaus worden in principe niet geopend wanneer ze worden ontvangen.

Zakelijke gebruiken

De meerderheid van de bevolking is moslim. Het is raadzaam hiermee rekening te houden en respect te tonen voor de lokale normen en gebruiken.

Exportregels Koeweit

Gaat u goederen exporteren naar Koeweit? Hou dan rekening met invoerrechten. Stuur ook de juiste documenten mee.

Exportregels en documenten

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie 'Find code' vindt u de juiste code voor het product. U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie
 • exportdocumenten
 • tijdelijke invoer
 • vergunningen
 • invoerverboden
 • normen en standaarden
 • eventuele pre-shipment-inspecties
 • invoertarieven

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over:

 • diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Normen en kwaliteit

Koeweit is lid van de International Organization for Standardization (ISO).

Voor diverse producten zijn door het Department of Standards and Metrology (viel vroeger onder ministerie van Handel en Industrie, later onder de Public Authority for Industry) meer dan driehonderd standaardnormen opgesteld. De standaarden zijn gebaseerd op een reeks internationale normen. Dit is de oudste overheidsinstantie van de golfregio.

Daarnaast heeft Koeweit een aantal standaardnormen overgenomen van de Gulf Cooperation Council (GCC). Een voorbeeld daarvan is de verplichte (Arabische) handleiding voor duurzame consumentengoederen. De importeur in Koeweit moet de leverancier voorzien van de normen die van toepassing zijn.

Halalcertificering

Bij export van een groot aantal producten naar Koeweit is een halalcertificaat vereist. Het productieproces en alle materialen die tijdens transport en opslag in aanraking komen met deze producten moeten voldoen aan de vereisten van de islamitische wet.

Er zijn wereldwijd (nog) geen uniforme normen en certificeringsvereisten voor halalproducten. Het is voor u van belang te onderzoeken welke specifieke producteisen er gelden in Koeweit. Bekijk meer informatie over halalcertificering.

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Agentenwetgeving

Importlicenties worden alleen afgegeven aan Koeweitse burgers en bedrijven van Koeweiti’s (of aan inwoners van GCC-landen met een permanent adres in Koeweit).

Agentschapsovereenkomsten waren tot voor kort geregeld in de Commercial Agencies Law nr 36/1964 en de Commercial Law No. 68/1980. Koeweit heeft in 2016 een nieuwe Commercial Agency Law geratificeerd (Law no. 13 van 2016). Daarin is de definitie van een 'commercial agency' verduidelijkt. De grootste verandering met de nieuwe wet is dat het vereiste van exclusiviteit is verdwenen. Buitenlandse bedrijven kunnen nu voor hun producten meer agenten registreren.

Het juristenplatform Lexicology heeft meer informatie over de wijzigingen in de Commercial Agency Law in Koeweit. Dat geldt ook voor het juristenplatform Thomson Reuters Practical Law.

De Market Access Database heeft meer informatie over agentencontracten (onder het kopje 'Agency Agreements').

Tijdelijke invoer

Koeweit is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Tijdelijke invoer in Koeweit is beperkt tot drie maanden en vereist een schriftelijk verzoek van de invoerder. Vermeld moet worden: de periode en het doel van de beoogde tijdelijke invoer en een beschrijving van de hoeveelheid en de omschrijving van de goederen.

De Kuwait General Administration of Customs (KAGC) heeft onder FAQ (vraag 5) meer informatie over tijdelijke invoer. Meer informatie over tijdelijke invoer vindt u ook in de Market Access Database onder het kopje 'Customs Procedures and Regulations'.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest