Kosovo

Handelsinformatie Kosovo

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Kosovo en over de Kosovaarse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Kosovo

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Kosovo in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Kosovo, april 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Kosovo-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Kosovaarse im- en export, economische ontwikkelingen en Kosovaarse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Kosovo.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Kosovaarse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Kosovo

Wilt u zakendoen in Kosovo? Lees dan de onderstaande tips.

  • Informeer u over de situatie in Kosovo en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • De begroeting in Kosovo is warm en hartelijk.
  • Zakelijke bijeenkomsten starten en eindigen met een handdruk.
  • Neem de moeite om te informeren naar de gezondheid van de familie van uw zakenpartner.
  • Zakelijke besprekingen vinden plaats in kantoren, caf√©s of restaurants waarbij er overvloedig koffie wordt gedronken.