Kroatië

Handelsinformatie Kroatië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Kroatië en over de Kroatische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Kroatië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Kroatië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en Investeringscijfers Nederland - Kroatië (pdf, maart 2018), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Kroatische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Kroatië

Kroaten zijn trots op hun cultuur en hechten veel belang aan sociale status. De katholieke kerk en familierelaties zijn belangrijk in de Kroatische maatschappij.

Kroatië is een rooms-katholiek land met Habsburgse invloeden en een mediterrane sfeer. Dit resulteert in een combinatie van hartelijkheid en formaliteit in contacten met buitenlanders. De zakelijke cultuur verschilt per regio. Rond Zagreb overheerst de West-Europese cultuur. In Dalmatië of Slavonië heerst een mediterrane cultuur. Veel Kroaten zijn goed op de hoogte van de gewoonten in West-Europa.

Taal

Het Kroatisch is een Zuid-Slavische taal. Veel Kroatische zakenlieden spreken Engels en Duits. Aan de Adriatische kust wordt vaak Italiaans gesproken, vooral in Istrië. Visitekaartjes zijn veelal in het Kroatisch en Engels met vermelding van beroepsnaam en de academische titel(s).

Zakelijke bijeenkomsten

Kroaten hebben een ontspannen houding ten opzichte van het zakendoen en zijn tegelijkertijd zeer professioneel. Kroatische bedrijven zijn hiërarchisch. Beslissingen worden niet gelijk genomen. Het eerste contact is vaak gereserveerd.

Een bijeenkomst begint met een sociaal praatje. Pas daarna wordt over zaken gesproken. Vermijd onderwerpen over de oorlog en politiek. Wees niet te direct dat schrikt af. Een eerste ontmoeting is vaak om elkaar te leren. Pas later komt u in gesprek met de uiteindelijke decisionmaker. Er zijn geen strakke tijdschema’s voor vergaderingen.

Zakenmensen kleden zich formeel in Kroatië. Over het algemeen geldt het principe 'dress to impress', met name in de bankensector.

Communicatie

Bedrijven in Kroatië gebruiken e-mail en internet en hebben een eigen website. Adresseer schriftelijke correspondentie aan het bedrijf in plaats van aan een specifiek persoon.

Eten en drinken

Een zakenlunch heeft als doel elkaar beter te leren kennen. Ook vervolgbijeenkomsten vinden regelmatig plaats in een restaurant. Tafelmanieren zijn informeel, Kroaten combineren graag praten en eten aan tafel. Begin pas met eten als de gastheer dit aangeeft. Het weigeren van een tweede portie is onbeleefd, het wordt gewaardeerd als u meer neemt. U kunt aangeven dat u klaar bent met eten door een kleine hoeveelheid op uw bord over te laten.

Relatiegeschenken

Het geven van kleine relatiegeschenken bevestigt de persoonlijke relatie. Kleine geschenken zoals een boek of souvenir zijn prima, dure cadeaus worden gezien als een vorm van omkoperij. Zelden verwacht een Kroaat een geschenk bij de eerste ontmoeting.

Breng bij een uitnodiging thuis bloemen mee voor de gastvrouw. Vermijd chrysanten, die worden vaak gebruikt bij begrafenissen.

Zakelijke gebruiken

Bevestig een afspraak altijd telefonisch of per mail. Zorg dat u op tijd bent op de afspraak. Op vrijdagmiddag is het beter geen bijeenkomst te plannen. Veel bedrijven zijn gesloten in de maanden juli en augustus.

Wacht met gaan zitten totdat u daarvoor wordt uitgenodigd, want er is mogelijk een stoel voor u gereserveerd. In Kroatië is het gebruikelijk elkaar te groeten met een stevige handdruk en direct oogcontact. Spreek elkaar met u aan. Pas wanneer er een langdurig contact is, wordt er getutoyeerd.