Laos

Handelsinformatie Laos

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Laos en over de Laotiaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Laos

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Laos in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Laotiaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Laos

Wilt u zakendoen in Laos? Lees dan de onderstaande tips.

  • Zorg dat u op de hoogte bent van lokale gebruiken. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.
  • Punctualiteit wordt gewaardeerd in Laos.
  • Kennis van het Frans is handig. Niet iedereen spreekt Engels.
  • Persoonlijk contact is van belang.

Exportregels Laos

Gaat u goederen exporteren naar Laos? Hou dan rekening met invoerrechten en met de regels over tijdelijke invoer. Stuur ook de juiste documenten mee.

Contracten

Contracten

Contracten zijn niet verplicht, wel handig. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt. Op de website Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Invoerrechten en documenten

Als u gaat exporteren, heeft u exportdocumenten nodig. Deze verschillen per land en per product. De benodigde documenten voor Laos vindt u op de website van de Wereldbank. Informatie over invoertarieven en –procedures vindt u bij de Laotiaanse douane.

Exportdocumenten aanvragen

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong.

Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 1 585.

Tijdelijke invoer

Laos is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). Wel kan de importeur bij de invoeraangifte de bestemming 'tijdelijke invoer' aangeven van uw goederen. Een andere optie is om een expediteur in te schakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs vindt u bij Fenex.