Letland

Handelsinformatie Letland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Letland en over de Letse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Letland

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Letland in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Letland, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Letland-Nederland' (pdf) vindt u informatie over onder meer Letse im- en export, economische ontwikkelingen en Letse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Letland.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Letse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Letland

Letten zijn over het algemeen vriendelijk, leergierig en enigszins nationalistisch. Ondanks gereserveerdheid en een introverte houding staan ze open voor buitenlandse contacten. Belangrijke tip: wees niet te uitbundig en informeel.

Taal

In het zakenleven is Engels de voertaal. Een groot deel van de ondernemers is Russisch, kennis van deze taal kan deuren openen die anders gesloten blijven.

Zakelijke bijeenkomsten

Een bijeenkomst begint meestal met een welkomstwoord van de oudste Letse zakenpartner. Laat dan de oudste in uw gezelschap reageren. Zakelijke bijeenkomsten worden vaak voortgezet tijdens een lunch of diner.

Laat uw zakenpartner beginnen over zakendoen en gebruik de gelegenheid om uw Letse partner beter te leren kennen.

Communicatie

Letten houden van een duidelijke en doelgerichte werkwijze en praten niet snel over koetjes en kalfjes. Ze voelen zich niet oncomfortabel als er lange stiltes vallen.

Stel specifieke en concrete vragen. Vermijd discussies over politiek gevoelige onderwerpen. De Letten beschouwen zichzelf als westerling en niet als Oost-Europeaan.

Hiërarchie

Zakendoen verloopt hiërarchischer dan in Nederland. Besluitvorming vindt plaats op hoog niveau. Aan het gebruik van titels en formele omgangsvormen wordt veel waarde gehecht.

Aanspreken gebeurt met Mr. of Ms. gevolgd door de achternaam. Overschakelen op voornamen gebeurt op initiatief van de oudste persoon.

Eten en drinken

Letten geven er de voorkeur aan om met u in een restaurant te lunchen of te dineren in plaats van thuis. Letten houden van vlees en vooral van varkensvlees.

Grijze erwten en spek (pelēkie zirņi ar speķi) is een typisch Lets gerecht. Een maaltijd vult doorgaans sterk, maar het is niet nodig om alles op te eten. Proosten is gebruikelijk en wees ook altijd bereid om zelf een toast uit te brengen.

Relatiegeschenken

Letten stellen kleine relatiegeschenken op prijs, vooral als ze uit het buitenland komen. Dat geldt ook voor een uitnodiging voor lunch en diner.

Zakelijke gebruiken

Plan uw zakelijke bijeenkomsten bij voorkeur niet met een groot gezelschap en vermijd een ronde tafel. LLetten zijn weliswaar direct in hun communicatie, maar spreken zich niet snel uit in een gezelschap.

Kom niet te snel met mogelijke oplossingen op vragen van uw zakenpartner. Geef aan dat u over de vraag moet nadenken. Verwacht niet direct een deal, maar stel voor om na een paar dagen nogmaals bijeen te komen. Geef uw Letse zakenpartner tijd om tot een besluit te komen.

NBSO

Letland Riga ambassade
Economische afdeling
Indra Freiberga
rig-ea@minbuza.nl
+371 67326147