Liberia

Handelsinformatie Liberia

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Liberia en over de Liberiaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Liberia

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Liberia in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Liberiaanse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Liberia

Zorg dat u op de hoogte bent van lokale gebruiken in Liberia.

Begroetingen

Schud bij een begroeting altijd de hand en vraag hoe het gaat.

Taal

De officiële taal is Engels. In Liberia zijn ongeveer 20 etnische groepen met ieder een eigen taal.

Afspraken

We adviseren om voor een afspraak te bellen om te horen of iedereen onderweg is naar de afspraak. Kom zelf altijd op tijd op afspraken. Een afspraak kan wat langer duren dan gepland omdat de lengte van een afspraak niet heel belangrijk is. Bij een afspraak begint de belangrijkste persoon en hij of zij leidt en eindigt de vergadering ook.

Kleding

Voor Liberianen is hun uiterlijk belangrijk. Ze proberen zich altijd verzorgd en netjes te kleden. Kleed u daarom ook netjes. Dat is voor mannen een pak en voor vrouwen een pak, jurk of rok met blouse.

Titels

We adviseren om de professionele titels van zakelijke partners te gebruiken.

Visitekaartjes

Er is geen standaard manier om visitekaartjes te geven of te ontvangen. Wel is het is altijd goed om een visitekaartje te geven en ontvangen met uw rechterhand.

Religie

Een groot deel van de bevolking van Liberia is christelijk. Moslims zijn vooral in het noorden van het land te vinden. Daarnaast bestaan door het hele land de traditionele animistische religies.

Reisadvies

Gaat u naar Liberia? Informeer u dan over de situatie in het land en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.