Libië

Handelsinformatie Libië

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Libië en over de Libische economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en het CIA World Factbook.

Handelscijfers Nederland - Libië

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Libië in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Libische economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Libië

Wilt u zakendoen in Libië? Lees dan de onderstaande tips.

  • Informeer u over de situatie in Libië en lees het actuele reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Schud de hand van uw zakenpartner aan het begin en aan het eind van de bespreking. Aanspreektitels zijn belangrijk. Overheidsfunctionarissen spreekt men aan als 'Your Excellency'.
  • Libiërs doen graag zaken met mensen die ze kennen en respecteren. Besteed daarom tijd aan het opbouwen van een persoonlijke relatie met uw zakenpartner voordat u zaken gaat doen.
  • Wie u kent is belangrijker dan wat u weet. Daarom is het belangrijk om te netwerken; de contacten kunnen u helpen bij het omgaan met de bureaucratische regels.
  • Plan geen afspraken tijdens de ramadan. Dit geldt ook voor vrijdag tussen 11.15 uur en 15.00 uur. De meeste bedrijven zijn dan gesloten voor het vrijdaggebed.

Exportregels Libië

Gaat u goederen exporteren naar Libië? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Market Access Database ('Procedures and formalities'). Bekijk voor meer informatie de video over de Market Access Database.