Litouwen

Handelsinformatie Litouwen

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Litouwen en over de Litouwse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Handelscijfers Nederland - Litouwen

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Litouwen in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Overzicht handelscijfers Litouwen, januari 2017

In het overzichtsrapport 'Handels- en investeringscijfers Litouwen-Nederland (pdf)' vindt u informatie over onder meer Litouwse im- en export, economische ontwikkelingen en Litouwse handelspartners. Met speciale aandacht voor de handel tussen Nederland en Litouwen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Litouwse economie

Verdragenbank

Verdragen zijn een manier om afspraken vast te leggen met andere landen of organisaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van belastingen. In de Verdragenbank vindt u verdragen die van invloed zijn bij internationaal ondernemen. Vul bij 'Partij' het land in waarop u wilt zoeken.

Meldpunt handelsbelemmeringen

Ondervindt u oneerlijke concurrentie, handelsbarrières of protectionisme in het buitenland? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

Do's en Dont's in Litouwen

Litouwers zijn meestal vriendelijk en gereserveerd, maar ook wat nationalistisch. Ze zijn punctueel en stellen een duidelijke en doelgerichte werkwijze op prijs.

Taal

In het zakenleven is Engels de gebruikelijke taal. Kennis van Duits, Pools of Russisch is nuttig bij het zakendoen.

Zakelijke bijeenkomsten

Persoonlijke relaties of zelfs vriendschap zijn belangrijk bij het zakendoen. Maak afspraken 2 tot 3 weken van te voren en bevestig deze op de dag van aankomst en/of de dag voor de afspraak en kom op tijd. Formele kleding is belangrijk. Maar bij technologiebedrijven is formele kleding wat minder belangrijk.

Overhandig bij eenmalige of incidentele bezoeken altijd een visitekaartje in het Engels. Maak Litouwse kaartjes bij regulier bezoek.

Communicatie

Een handdruk bij de begroeting is gebruikelijk. Oogcontact is erg belangrijk als u uw zakenpartner aanspreekt. Laat niet blijken dat u teleurgesteld bent in de bureaucratie, het verloop van een bijeenkomst of dat u een deadline hebt. Uw zakenpartner vertraagt dan mogelijk het sluiten van een deal. Begin in gesprekken niet over cultuur, politiek of de Tweede Wereldoorlog.

Hiërarchie

De invloed van de rooms-katholieke kerk op het dagelijks leven is groot. Dit uit zich onder meer in respect voor hiërarchische structuren en autoriteit. Het is niet gebruikelijk om zakenpartners aan te spreken die een hogere functie hebben. Schep niet op tijdens besprekingen maar wees ook niet te bescheiden. Litouwers waarderen het als u beschikt over een universitaire graad of hoge positie in een bedrijf.

Eten en drinken

Litouwers eten veel brood, soep en aardappelen. ’s Middags en ’s avonds wordt warm gegeten. Typisch Litouwse gerechten zijn onder andere cepelinai (aardappelknoedels gevuld met gehakt, kaas of groente), bandelai (rolletjes van kool gevuld met vlees) en blynai (aardappel pannenkoeken).

Proosten gebeurt doorgaans met sterke drank en niet met wijn of bier. Wacht tot de gastheer de eerste toast heeft uitgebracht.

Relatiegeschenken

Bij de eerste ontmoeting verwachten Litouwers geen relatiegeschenk, daarna stellen ze attenties op prijs. Wees terughoudend in het geven van grote geschenken. Dit wordt gezien als een poging tot omkopen.

Zakelijke gebruiken

Kom niet te snel met oplossingen op vragen van uw zakenpartner, maar geef aan dat u over de vraag moet nadenken. Maak werk van uw zakenpartner, bezoek Litouwen regelmatig en neem telefonisch contact op.